Žene SDA i SDP-a uputile podršku Emeli Mujanović-Kapidžija, vojnikinji s hidžabom


Slučaj pripadnice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Emele Mujanović-Kapidžija, koja je uputila apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog diskriminacije i povrede ljudskih prava na slobodu vjere zbog zabrane nošenja mahrame u službi, posljednji je primjer diskriminatornog odnosa prema pokrivenim ženama, saopćila je danas organizacija Žene SDA.
Kako navode u saopćenju, zabrinjava ih izostanak adekvatnih reakcija udruženja zaduženih za zaštitu osnovnih ljudskih, vjerskih i ostalih prava koja su u ovom slučaju evidentno ugrožena.

– “Žene SDA BiH” su i ranije ukazivale na potrebu da se slučajevi kršenja prava muslimanki koje prakticiraju hidžab moraju prevenirati na način da se u rješavanje tog pitanja uključe sve nadležne institucije, ali i nevladin sektor, ženska i gender udruženja koja se protive ili bi se bar trebala protiviti svim oblicima ugrožavanja prava žena.

Smatramo da se u slučaju pripadnice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi o grubom kršenju prava na slobodu vjere, koje je zagarantovano Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kao i pravo na rad i egzistenciju – navode u saopćenju.

Dalje dodaju kako vjeruju i očekuju da će slučaj Emele Mujanović-Kapidžija biti prekretnica za trajno rješavanje ovog problema i uklanjanja bilo kakve diskriminacije, te za postizanje odgovarajućeg statusa za sve žene u bosanskohercegovačkom društvu.

– Na taj način bi se prevladale i prihvatile različitosti kao dobre i pozitivne, a ne kao povod za narušavanje bilo čijih prava. “Žene SDA” su, kao i do sada, spremne aktivno učestvovati u pronalasku rješenja, te pružamo punu podršku i Emeli Mujanović-Kapidžija, ali i svim ostalim ženama čija su prava ugrožena po bilo kojem osnovu – zaključuju iz organizacije Žene SDA.

Forum Žena SDP-a Bosne i Hercegovine osuđuje ovakvu odluku i smatra je diskriminirajućom

Ovom odlukom Suda Bosne i Hercegovine Emeli Mujanović-Kapidžija narušena su i ženska i vjerska prava, zagarantirana Ustavom Bosne i Hercegovine.

S jedne strane, u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine imamo vjerske službenike i vjerske obrede, a Emela Mujanović-Kapidžija, samo zato što je žena i što nosi maramu, nema pravo na vjersko opredjeljenje na poslu, jer “marama može ugroziti međuljudske odnose”.

S druge strane, u razvijenim državama svijeta, poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Holandije i slično, muslimanke, koje to zatraže, mogu nositi maramu u oružanim snagama.

Forum žena SDP-a BiH podržava istrajnost Emele Mujanović-Kapidžija u borbi za njena ženska i vjerska prava na višim instancama, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i, ako bude trebalo, Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, saopćeno je iz te partije. SAFF