ZASTUPNICA BIŠČEVIĆ-TOKIĆ OTKRILA NOVE NiPOTIZME: Pozvala ministre Delića i Hadžiahmetovića da otklone nezakonitosti ili podnesu ostavke - BH Vijesti

ZASTUPNICA BIŠČEVIĆ-TOKIĆ OTKRILA NOVE NiPOTIZME: Pozvala ministre Delića i Hadžiahmetovića da otklone nezakonitosti ili podnesu ostavke


Uzimajući u obzir činjenicu da je Ured svoj nalaz kojim ukazuje na korupciju dostavio nadležnim ministarstvima ali i preduzećima koje provode konkursnu proceduru izbora izvršnih direktora, te su se isti oglušili na konstatovano činjenično stanje i uočene nepravilnosti, sada nakon što posjedujemo dovoljno dokaza i dokumentacije nastavit ćemo sa borbom protiv nepotizma, korupcije i nepravilnosti koje provodi “trojka” okupljena oko stranačkog plijena u Kantonu Sarajevo

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Jasmina Biščević-Tokić pozvala je ministra privrede Kantona Sarajevo Adnana Delića i ministra komunalne privrede Envera Hadžiahmetovića da otkone nezakonitosti u svojim resorima ili da podnesu ostavku ako nisu stanju da to učine.

Biščević-Tokić je ranije postavila upit vezano za imenovanja članova uprave u KJP Sarajevo-šume i KJKP Sarajevogas, a danas se oglasila povodom odgovora koje je dobila od nadležnih.

– Kao zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo obratila sam se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom dana 15.04.2021. godine i 08.06.2021. godine vezano za sporna imenovanja članova Uprave preduzeća koji za tu poziciju ne ispunjavaju uslove predviđene važećim Statutom i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta preduzeća KJP “Sarajevo-šume” d.o.o Sarajevo i KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo.

Ured za borbu protiv korupcije je u skladu sa svojim nadležnostima uputio upit kako preduzećima tako i kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove radi utvrđivanja činjenica iz prijave. Nakon više urgencija, Ured je dobio potvrdu da se radi o osobama koje ne zadovoljavaju uslove propisane Statutom i Pravilnikom, a da stvar bude još gora, do momenta konačnog odgovora okončala se i procedura za imenovanje na mandat od 4 godine za ova lica koja ne ispunjavaju uslove iz konkursa.

Po ustaljenom redoslijedu, a naravno gubeći dragocijeno vrijeme za blagovremenu reakciju, Kantonalna inspekcija – Inspektorat rada se proglašava nenadležnim, te Ured konstatuje da se na osnovu dostavljene dokumentacije radi o potencijalno koruptivnom riziku.

Ured za borbu protiv korupcije konkretno citira odredbe Statuta i Pravilnika po kome ni Minela Bučan ni Halil Sulejmanović nisu mogli biti imenovani za izvršne direktore ovih javnih preduzeća.

Konkretno Minela Bučan nije dostavila dokumentaciju o relevantnoj diplomi propisanoj uslovima u Pravilniku o sistematizaciji, dok gosp.Sulejmanović nije dostavio relevantan dokaz/potvrdu o radnom iskustvu propisanu Statutom javnog preduzeća (Nalaz Ureda br.20-04-18-1314/21 od 23.07.2021. godine i br.20-04-18-1034/21 od 11.06.2021. godine). Uzimajući u obzir činjenicu da je Ured svoj nalaz kojim ukazuje na korupciju dostavio nadležnim ministarstvima ali i preduzećima koje provode konkursnu proceduru izbora izvršnih direktora, te su se isti oglušili na konstatovano činjenično stanje i uočene nepravilnosti, sada nakon što posjedujemo dovoljno dokaza i dokumentacije nastavit ćemo sa borbom protiv nepotizma, korupcije i nepravilnosti koje provodi “trojka” okupljena oko stranačkog plijena u Kantonu Sarajevo. Pratiti ćemo i promjene sistematizacija koje će uslijediti nakon ovoga.

Sigurna sam da se Kantonalno tužilaštvo neće oglušiti na ove nezakonitosti, na koje se na vrijeme ukazivalo, objektivno i dobronamjerno – navela je Biščević-Tokić.