ZAHIRAGIĆ O STOJANOVIĆU, PROFESIONALNOM SRBINU BEZ SRAMA I STIDA: Dobio je sve od Sarajeva, a ovako mu vraća


Koliko ste Srba, a koji nisu iz Federacije BiH, zaposlili u MUP KS za posljednjih 5 godina koliko je Trojka na vlasti, a koliko je Bošnjaka iz Federacije BiH zaposleno u MUP RS? Ti kao potpredsjednik FBiH si zajedno sa Bradarom, uz pomoć Schmidtove suspenzije Ustava na jedan dan, preglasao Lendu – potpredsjednika Bošnjaka! Možeš li zamisliti da Bošnjak i Hrvat, u Rs-u, preglasaju Srbina? Koliko ima Bošnjaka u Skupštini Grada Banja Luka? Nema ni jedan! Koliko ima Srba u Gradskom vijeću Sarajeva? 6 – jer imaju zagarantiranih 20% isto kao i Bošnjaci, bez obzira na broj glasova i procenat stanovništva. Koliko ima presuda, bilo kojeg suda, da su Srbi na teritoriji današnjeg entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, sistemski ubijani, proganjani i silovani, da je nad njima počinjen Genocid? Nema ni jedna. Koliko je Pravoslavnih crkvi srušeno u Sarajevu? Ni jedna. Koliko je srušeno džamija u periodu agresije? 614 džamija. Ti si, Igore Stojanoviću, kao i tvoja biografija, najbolji primjer koliko su Srbi u entitetu FBiH zapravo (ne)ugroženi

Izjavi Igor Stojanović – bez imalo srama i stida:
“Smatram da su problemi Srba vrlo identični kao recimo Bošnjacima ili Hrvatima u Rs i upravo tu trebamo popravljati stanje.”
Igore, da li neko, bilo ko, Srbima, evo konkretno u Sarajevu, negira postojanje jezika ili nacije?
S druge strane, vlasti entiteta Rs sistemski osporavaju bosanski jezik, pa čak i bošnjačku naciju!
Šta više, Univerzitet u Sarajevu, na Filozofskom fakultetu, bosanski jezik i književnost stavlja doslovno u istu ravan sa srpskim, dok je Univerzitet u Banja Luci sredstvo sistema koji negira bosanski jezik.
Iako skoro cijelo Sarajevo govori bosanski jezik, tj građani koji pune budžet, Trojka, pa i ti lično tada kao zastupnik, niste podržali moju inicijativu da se Institut za jezik UNSA preimenuje u Institut za bosanski jezik!
U entitetu Federacija živi svega 2,5% Srba, a u entitetu Rs živi 14% Bošnjaka.
Znaš li koliki je broj i nominalno, a posebno u odnosu na procenat stanovništva, Srba zaposleno u javnom sektoru u KS i u FBiH, a koliko je Bošnjaka zaposleno u javnom sektoru u Rs-u?
Znaš li koliko je Srba zaposleno u policiji u FBiH i KS, a koliko Bošnjaka u policiji Rs-a?
Znaš li koliki je broj Srba načelnika u policiji u KS i FBiH, a koliko Bošnjaka u Rs-u?
Koliko ste Srba, a koji nisu iz FBiH, zaposlili u MUP KS za posljednjih 5 godina koliko ste na vlasti, a koliko je Bošnjaka iz FBiH zaposleno u MUP RS?
Znaš li kakav je ustavni položaj Ćamila Durakovića – potpredsjednika entiteta Rs Bošnjaka – nikakav!
Znaš li kakav je ustavni položaj potpredsjednika entiteta FBiH Srbina?
Znaš, jer obnašaš tu funkciju.
Sa te funkcije si, zajedno sa Bradarom, uz pomoć Schmidtove suspenzije Ustava na jedan dan, preglasao Lendu – potpredsjednika Bošnjaka!
Možeš li zamisliti da Bošnjak i Hrvat, u Rs-u, preglasaju Srbina?
Koliki je tvoj i budžet tvoga kabineta u odnosu na budžet potpredsjednika Bošnjaka? Identičan.
Koliki je budžet potpredsjednika entiteta Rs Bošnjaka u odnosu na budžet Predsjednika? Nije ni 1%!
Kakav je institutucionalni položaj Doma naroda FBiH u odnosu na Vijeće naroda Rs-a – na šta je SDP kada je posljednji put nametnut na vlast pristao?
Ogroman. Dom naroda je gornji dom Parlamenta, a Vijeće naroda neefikasni mehanizam isključivo zaštite nacionalnih interesa.
Koliko ima Bošnjaka u Skupštini Grada Banja Luka? Nema ni jedan!
Koliko ima Srba u Gradskom vijeću Sarajeva? 6 – jer imaju zagarantiranih 20% isto kao i Bošnjaci, bez obzira na broj glasova i procenat stanovništva.
Koliko je Srba izabrano u Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine samo iz Sarajeva?
Saša Magazinović i Predrag Kojović!
Koliko je Bošnjaka iz Banja Luke?
Ni jedan!
U konačnici, koliko ima presuda, bilo kojeg suda, da su Srbi na teritoriji današnjeg entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, sistemski ubijani, proganjani i silovani, da je nad njima počinjen Genocid?
Nema ni jedna.
Koliko ih ima kada je Rs u pitanju i bošnjački narod?
Koliko je Pravoslavnih crkvi srušeno u Sarajevu? Ni jedna.
Koliko je srušeno džamija u periodu agresije?
614 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata…
Sve to je osnov diskriminacije ili ne diskriminacije Bošnjaka/Srba.
Pa nemoj Stoja, imaj barem malo dostojanstva.
Ipak si bio pripadnik Armije RBiH, a politički djeluješ preko deceniju.
Ipak si ti dijete Sarajeva, koje ti je realno dalo sve.
Ne zbog nekih tvojih posebnih kompetencija, nego zbog toga što si svoju etničku pripadnost profesionalizirao.
Zapravo, svi ovi raniji argumenti su viška, šta više, potpuno su bespotrebni da dokažem netačnost tvojih tvrdnji.
Tvoja biografija te na najbolji mogući način demantuje.
Ti si, Igore Stojanoviću, kao i tvoja biografija, najbolji primjer koliko su Srbi u entitetu FBiH zapravo (ne)ugroženi.