Vrijeme radi protiv Rusa: U čemu su Ukrajinci bolji i od vojski članica NATO-a - BH Vijesti

Vrijeme radi protiv Rusa: U čemu su Ukrajinci bolji i od vojski članica NATO-a


No, nakon prvih 24 sata operacije Ruska Federacija ipak nije ostvarila svoje planirane strateške ciljeve iako je uspostavila manje ili veće mostobrane na teritoriji Ukrajine iz više pravaca.

Osnovni nedostatak ruskog vojnog involviranja u Ukrajini je nepostojanje fokusa operacije, već se napadi izvode od Černjihiva na sjeveru do Hersona na jugu Ukrajine ciklično sa dvije do tri ruske bataljonske grupe ešalonirane po dubini. Upravo je to omogućilo Ukrajini da predahne, da se pregrupiše i da uveže odbranu iako im je sistem vojne komunikacije pod konstantnim cyber napadima.

Ukrajina je prvog dana ruske invazije izvršila uspješan strategijski prihvat svih invazionih kolona i uspjela da amortizuje punu snagu ruskog udara za šta ne verujem da je i jedna zemlja članica NATO osim SAD-a u stanju samostalno izvesti. Rusi su u prosjeku napredovali svega 25 do 30 km na svim pravcima napada osim na južnom sektoru gdje imaju prodor od 150 km po dubini ukrajinske teritorije.

Niti jedan veći urbani centar Ukrajine nije pao prvog dana operacije što je samo po sebi neuspjeh za ukupan tempo invazije, a što opet dalje komplikuje kompletnu situaciju.

Očekuje se da će Rusi pregrupisati snage, fokusirati se na par geografskih tačaka, od kojih je Kijev najvažniji cilj u ovom trenutku, te izvršiti veću koncentraciju trupa na reonima fronta gdje ukrajinci pružaju žilav otpor, kako bi zatim probali uz tijesno sadejstvo sa ratnom avijacijom i mornaricom da simultanim napadima većih formacija iz više pravaca slomiju otpor ukrajinskih branitelja. Ako to ne urade i nastave sa ovim jalovim napadima na ukrajinske pozicije, desit će im se više slučajeva dobro organizovanih i briljantno izvedenih kontraudara ukrajinske vojske kao u bici za aerodrom Hostomel kod Kijeva kojeg su Ukrajinci nakon žestokih okršaja na kraju dana oteli iz ruku elitnih ruskih jednica koje su tamo desantirane helikopterima ranije 24. februara.

Vrijeme radi protiv Rusa, svako neplanirano zadržavanje ili odstupanje od prvobitnog vremenskog okvira odvijanja operacije je za Ruse velika bruka i poniženje na svjetskoj globalnoj sceni na kojoj su sve oči uprte na dešavanja u Ukrajini. To je još jednom dokaz da je i pored svog silnog oružja ipak ljudski faktor i dalje najbitnija karika ratovanja, što je najbolje pokazala agresija na Republiku BiH od 1992. do 1995. godine.