Vlada KS najavila novo zaduživanje kod EBRD-a za nove tramvaje i prugu Ilidža-Hrasnica - BH Vijesti

Vlada KS najavila novo zaduživanje kod EBRD-a za nove tramvaje i prugu Ilidža-Hrasnica

U sastav tima za vođenje pregovora s EBRD-om imenovani su ministri finansija i saobraćaja KS Davor Čičić i Adnan Šteta.

– Vlada KS ne boji se zadužiti za ovako važne projekte u oblasti javnog prijevoza, što smo više puta i isticali. Riječ je o kapitalnim projektima koji su uvršteni u Program javnih investicija za period 2021 – 2023. godine, a čija realizacija dijelom predviđa osiguranje i kreditnih sredstava u iznosu od oko 37 miliona eura. Projekti su usklađeni sa strateškim ciljevima Vlade i Ministarstva saobraćaja koje ih treba implementirati – istakao je ministar Čičić.

Za realizaciju projekta “Adaptivno upravljanje saobraćajem” planirano je kreditno zaduženje u iznosu od sedam miliona eura, a podrazumijeva uspostavljanje učinkovitijeg sistema upravljanja saobraćajem u odnosu na standardni.

Projekt podrazumijeva nabavku najmodernije senzorske opreme, kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture.

– Svrha je nabavka savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem koji uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja sa prioritetima javnog prijevoza, videonadzornog sistema i videodetekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Projekt također podrazumijeva i izradu centra za upravljanje, gdje bi se mogla pratiti situacija na saobraćajnicama u svakom trenutku, te poduzimati odgovarajuće mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija – naveo je, između ostalog, ministar saobraćaja Adnan Šteta.

Precizirao je da je za relizaciju Projekta “Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica” planirano kreditno zaduženje u iznosu 20 miliona KM. Za nabavku novih tramvaja Kanton će se kreditno zadužiti 10 miliona eura.

– Radi se o nabavci dodatnog broja tramvaja, obzirom da se uskoro očekuje potpisivanje ugovora za isporuku 15 tramvaja za čiju je nabavku Vlada ranije sklopila ugovor o kreditnom zaduženju u iznosu od 30 miliona KM sa EBRD-om – kazao je ministar Šteta, saopćio je Press KS.