Vlada FBiH zatražila izvršavanje ugovornih obaveza za izgradnju tunela Hranjen - BH Vijesti

Vlada FBiH zatražila izvršavanje ugovornih obaveza za izgradnju tunela Hranjen


Vlada Federacije BiH upoznala se s informacijom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o implementaciji projekta izgradnje brze ceste Prača – Goražde, dionica tunel Hranjen.

Naložila je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao implementatoru ovog projekta, da u roku od 15 dana poduzme sve potrebne aktivnosti u svrhu izvršavanja obaveza izvođača radova prema važećem potpisanom ugovoru za radove od 22. 9. 2018. godine, saopćio je Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada je zadužila Nadzorni odbor i Upravu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da joj, u istom roku, dostavi izvještaj o realizaciji ugovorenih obaveza obje ugovorne strane, naročito u pogledu izvedenih radova po situacijama i izvršenog plaćanja i utvrdi da li je vršen kvalitetan nadzor. Izvještaj mora posebno sadržavati pokazatelje odgovaraju li izvršena plaćanja vrijednosti obavljenih radova u skladu sa ugovorom od 22. 9. 2018. godine.

Autocestama FBiH je naloženo i da, također u roku od 15 dana, pripreme detaljnu dokumentaciju o načinu izvođenja neugovorenih i završnih radova u tunelu Hranjen i realnu procjenu troškova potrebnih za završetak i puštanje prometa kroz ovaj tunel.

Inače, prema podacima koje su Autoceste FBiH dostavile na zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, zaključno s krajem juna 2021. godine je iskopano i podgrađeno 2.035 metara glavne, te 1.833 metar servisne tunelske cijevi, pet pješačkih poprečnih veza kao i jedna poprečna veza za prolaz interventnih vozila, te dvije parkirne niše.

U odnosu na projektiranu dužinu tunela od 5.480 metara, iskopano i podgrađeno je 37,1 posto glavne tunelske cijevi i 33,4 posto servisnecijevi. Što se tiče poprečnih veza, realizacija je 28,5 posto, a parkirne niše sa 20 posto, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.