Vještaci grafolozi utvrdili: Zagrebački indeks Sebije Izetbegović autentičan - BH Vijesti

Vještaci grafolozi utvrdili: Zagrebački indeks Sebije Izetbegović autentičan

Iako zbog faze u kojoj se nalazi istraga niko još uvijek ne želi javno govoriti o tome, Hayat saznaje da su po nalogu Tužilaštva KS vještaci grafolozi utvrdili kako su sve ocjene, potpisi profesora, kao i preostala dokumentacija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu uredni. Šta će to značiti za cjelokupnu istragu i kako će utjecati na tužilačku odluku, ostaje da se vidi.

Istraga Tužilaštva KS pokrenuta je nakon što su u prepiscima sa Univerziteta u Sarajevu sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu naveli da u dosjeu Sebije Izetbegović “ne postoji dokumentacija na osnovu koje bi potvrdili vjerodostojnost indeksa”.

Po nalogu Tužilaštva indeks je izuzet od Sebije Izetbegović i pokrenute su opsežne provjere, pa je ekipa istražitelja boravila u Zagrebu, te utvrdila da su indeks i ispiti upisani u njemu vjerodostojni. Na osnovu tog indeksa Izetbegović je nastavila magistarski studij u Sarajevu.

Senat Univerziteta je ranije donio odluku o poništavanju magisterija i doktorata Sebije Izetbegović, da bi prije nekoliko dana Općinski sud u Sarajevu, odnosno sudija Milica Filipović, donijela odluku kojom je usvojena mjera osiguranja. Tim rješenjem se odlaže izvršenje odluke Senata do okončanja sudskog postupka. To znači da je Izetbegović i dalje formalno-pravno doktor nauka i bit će to sve dok sud, eventualno, ne odluči drugačije.

Sličnu mjeru je, također, do konačne odluke suda, donijelo i Ministarstvo za visoko obrazovanje KS, na čijem je čelu Pavle Krstić iz Naše stranke. Ovo ministarstvo je prekinulo postupak kojim je rektor UNSA Rifet Škrijelj naložio brisanje imena Sebije Izetbegović iz Matične knjige magistranata.

Podsjećamo da je prof. dr. Izetbegović, gostujući u Hayatovoj emisiji “Sedam plus” na Hayatu u martu, pokazao je svoj indeks i vrijeme potvrdio validnost dokumenata, te tako stavio tačku na špekulacije o tome da posjeduje indeks, da li je položio ispit…