UNIŠTAVANJE UNSA! Bezobrazluk Husić-Mehmedović nema kraja!

Nakon svega, Husić-Mehmedović studente poziva na dijalog! Ona, koja je ukinula svaku vrstu dijaloga u visokom obrazovanju, sada poziva na dijalog, pokazujući krajnu drskost i bezobrazluk kojim vrijeđa sve studente i profesore UNSA. Podsjetimo se, Husić-Mehmedović je pozvana na dijalog prvo od strane odsjeka za filozofiju i sociologiju, a potom i od strane cijelog Filozofskog fakulteta, potom Fakulteta političkih nauka i Arhitektonskog fakulteta, a sada i od strane cijelog UNSA. Nikada nije iskazala niti najmanju namjeru da stupi u dijalog sa profesorima UNSA i porazgovara o jakim argumentima koje oni imaju protiv njenog Zakona o VO. Umjesto dijaloga, ona je prijetila profesorima da će ih istjerati “ispod kamena“! Takav primitivizam jednog ministra obrazovanja nije viđen još od vremena čuvenog Cvaje, profesora-DIFovca Elvira Kazazovića! Čak ni ovaj DIFovac u ministarskoj fotelji, očigledno neobrazovan i u sukobu sa kulturom, nije nikome prijetio, ali Husić-Mehmedović se nije libila da javno prijeti!

Sada, nakon svega, ona nekoga poziva na dijalog. Kada bi Husić-Mehmedović imala barem minimum morala i kada ne bi bila na “kratkoj kanafi“ njenog mentora Damira Marjanovića, on bi podnijela ostavku! Svi razlozi za to postoje! Ali, ona to neće učiniti, jer je dovedena da bi radila ono što radi – uništava UNSA! Zato je jedino rješenje smijeniti Marjanovićevu privatnu ministricu i profesoricu marketing-znanosti i protiv nje podnijeti krivičnu prijavu za antiuistavno djelovanje u organima vlasti.EKRAN