UNDP i Vlada KS na nabavku medicinske opreme potrošili više od osam miliona KM - BH Vijesti

UNDP i Vlada KS na nabavku medicinske opreme potrošili više od osam miliona KM

Kanton Sarajevo je u ukupnom iznosu učestvovao sa 5.841.821,31 KM ili 68 posto, dok je UNDPBiH zajedno sa drugim donatorima učestvovao sa 2.766.499,64 KM ili 32 posto.

 

Krajnji korisnici koji su primili medicinsku opremu i materijal kroz realizaciju projekta “Response to COVID-19 outbreak” su: Univerzitetski klinički centar Sarajevo, Kantonalna javna ustanova Gerontološki centar Kantona Sarajevo, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Odgojni centar KS, Kantonalni centar za socijalni rad, Porodično savjetovalište Kantona Sarajevo, Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Krizni štab KS, Ambulanta porodične medicine Kovačići, KJU DOM – Nahorevo, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zavod za medicinu rada KS…

Zatim, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika i saobraćaju KS, Psihijatrijska bolnica Jagomir, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zavod za bolesti i ovisnosti Kantona Sarajevo, Zavod za sportsku medicinu KS, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika organa MUP-a KS, KJU Odgojni centar KS, KJU Porodično savketovalište, JU Terapijska zajednica Kampus, JU Dom zdravlja Novi Grad i Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.

 

U odgovoru na upit Faktora iz Vlade KS ističu kako su ponuđači izabrani kroz javan i konkurentan proces, a na osnovu internih pravila i procedura UNDP-a koja su, kako navode, kompatibilna sa Zakonom o javnim nabavkama BiH te najboljim međunarodnim praksama i standardima u ovoj oblasti.

– Kada je riječ o procedurama koje su prethodile nabavkama, javne ustanove koje su dijelom zdravstvenog te socijalnog sistema Kantona Sarajevo periodično su dostavljale svoje potrebe za opremom na osnovu kojih je UNDP kreirao i realizirao planove nabavki. Tehničke specifikacije za nabavljenu opremu, te materijal, bazirani su na standardima Svjetske zdravstvene organizacije te izraženim potrebama samih ustanova korisnika. U skladu sa važećim protokolom, korisnici odobravaju specifikacije prije objave tendera, kao i nakon izvršene tenderske evaluacije i izbora najpovoljnije ponude – navode iz Vlade KS.

Tako su se za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova u KS nabavljali testovi, lijekovi, zaštitna oprema, dezinfekcijska sredstva, bolnički namještaj i drugo.

Zaštitni viziri, jednokratke zaštitne navlake za obuću, FFP2 masedezinfekcija, sapuni, jednokratni zaštitni mantili su nabavljani od firme R&S Sarajevo.

RTG uređaji, bezkontaktni toplomjeri i brisevi za COVID-19 nabavljeni su od banjalučke firme BROMA BEL.

Sa firmom Erkona potpisani su ugovori o nabavci RNA ekstraktora i RNA ektrakcijskih kitova.

Podsjećamo, ova firma spominjala se u kontekstu nabavke lijekova za KCUS, te su tada mediji problematizirali podatak da ova zdravstvena ustanova nabavlja lijekove od firme kojoj je kao osnovna djelatnost na jednom od poslovnih portala navedeno posredovanje u trgovini mašinima, industrijskom opremom, brodovima i avionima.

Dosta nabavki realizirano je i putem firme Tuzla-Farm d.o.o a koja je vršila nabavku medicinskih prekrivača, titanijumskih klipsi, boca za kisik, dozatora za kisik i tako dalje.

Firma Zdrava sredina, koja se dovodi u vezu sa Ramizom Turuljom, bliskim prijateljem Elmedina Konakovića, predsjednika Naroda i pravde i jedan od osnivača ove stranke, nabavljala je FFP2 i FFP3 maske, zaštitne vizire, nesterile rukavice od lateksa, nazalne kanile i jednokratne zaštitne navlake za obuću.

UNDP i Vlada KS su od firme Panta Rei d.o.o Sarajevo nabavljali hirurške kape.

Kantonalna uprava civilne zaštite KS, je podsjećamo, ranije nabavila 50 hiljada zaštitnih maski od ove firme koja je u vlasništvu Bariša Bejtovića, sina zastupnice u Skupštini KS Bilsene Šahman i Benjamina Bejtovića, člana Predsjedništva Naše stranke.

Djelatnost kompanije je prema podacima iz registra kompanija “njega i održavanje tijela”.

Bariš Bejtović za BIRN BiH kazao je ranije da se firma prije početka pandemije bavila prodajom torti i kolača za tržne centre.

Također, 20. maja uhapšen je Bariš Bejtović zajedno sa Adnanom Đozom, koji se navodi kao direktor firme Panta Rei, a sumnjiče se da su krivotvorili narudžbenice koje je firma Panta Rei razmjenjivala sa svojim poslovnim partnerima.

Respiratore je za zdravstvene ustanove u KS nabavljala firma SONO Medical čiji je direktor Igor Kurjak, sin poznatog ljekara Asima Kurjaka. Ova firma je posredstvom UNDP-a za KS nabavila i prenosivi ultrazvuk, te ovlaživače kisika sa grijačem.

Bolnički namještaj je nabavljan posredstvom firme SORS iz Banje Luke, a Derby Trade iz Brčkog vršila je nabavku neinvazivnih maski, mjerača protoka kisika, infuzomati, aspiracione pumpe i tako dalje.

Lijekove i druga sredstva nabavljale su firme PHOENIX Pharma doo, Zefarm doo Zenica, te Licentis doo Sarajevo, kao i Hercegovinalijek doo Mostar.

Iz UNDP-a za Faktor kazali kako je saradnja Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) i Vlade Kantona Sarajevo definisana memorandumom o saradnji koji reguliše okvirne principe saradnje, te specijaliziranim sporazumima koji tretiraju pojedinačne zajedničke projekte.

– Navedeni projekti imaju za cilj unapređenje javnih usluga, jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora za borbu protiv pandemije, privredni razvoj i zapošljavanje, smanjenje zagađenja vazduha, očuvanje okoliša, unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata, odnosno poboljšanje kvaliteta života svih građanki i građana na području Kantona Sarajevo – navode iz UNDP-a, te dodaju:

– Kada je u pitanju modalitet implementacije, svim projektima rukovode mješoviti timovi sastavljeni od predstavnika resornih kantonalnih ministarstava i institucija, te predstavnika UNDP-a. O realizaciji predmetnih projekata redovno se izvještava i Vlada Kantona Sarajevo.