Tužilaštvo BiH će formirati predmet, a evo kako će pratiti negatore genocida - BH Vijesti

Tužilaštvo BiH će formirati predmet, a evo kako će pratiti negatore genocida

U tom predmetu će se pratiti i evidentirati sve objave pojedinaca, grupa ili udruženja, u kojima se iznose stavovi o negiranju genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina iznesene nakon stupanja na snagu ovih dopuna Krivičnog zakona.

Prikupljanje materijala vršit će se u saradnji sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama, a radi postupanja Tužilaštva BiH i patnerskih institucija u okviru zakonskih ovlaštenja, saopćilo je Tužilaštvo BiH.