“Trojka“ u medijskoj kloaci traži spas!

Koliko su građani Sarajeva nezadovoljni vlašću “trojke“, svi članovi ove koalicije moći će se ubrzo uvjeriti, već u oktobru. Koliko “trojka“, u nedostatku znanja, povjerenje ima u glupost, građani Sarajeva se mogu uvjeriti već danas!
Ekran.ba