“TROJKA” KRENULA DODIKOVIM STOPAMA: Dug Kantona Sarajevo veći od svih drugih kantona zajedno!


Javni dug po glavi stanovnika u RS-u je za oko 75 odsto veći nego u Federaciji BiH.

Od pomenutih 13 milijardi KM, javni dug RS-a je 6,355 milijardi KM, a  FBiH 6,525 milijardi. Preračunato po glavi stanovnika, javni dug RS je 5.173 KM, a FBiH 2.940 maraka. To znači da je javni dug po glavi stanovnika u RS-u za oko 75 odsto veći nego u Federaciji BiH.

Od 13 milijardi javnog duga BiH, 9,8 je vanjski dug i to: vanjski dug RS je 4,224 milijarde, a FBiH je 5,460 milijarde.

Unutrašnji dug BiH je 3,2 milijarde, od toga Republike Srpske 2,1 milijarda. Od ukupnog duga BiH, 53 odsto su krediti za infrastrukturu, a 36,13 procenata zaduženja za javni sektor.

ZADUŽENOST KANTONA I GRADOVA U FBiH

Kada je u pitanju unutrašnja zaduženost kantona u FBiH, svi zajedno duguju 257,3 miliona KM, od čega samo na Sarajevski otpada 137,9 miliona KM. Na svih ostalih devet kantona otpada 119.4 miliona KM duga.

alt

Federalni gradovi su dužni 32,5 miliona, a opštine 38,9 miliona KM. Najzaduženija lokalna zajednica u FBiH je Bihać sa oko 10,5 miliona KM.

ZADUŽENOST GRADOVA U RS-u

Banjaluka je na kraju prošle godine bila najzaduženiji grad, odnosno lokalna zajednica u Republici Srpskoj, sa 56.142.862 KM, a odmah iza je Doboj sa dugom nešto većim od 46 miliona maraka. Dug Bijeljine je bio 27,3 miliona maraka, Gradiške 23,1 milion, a Prijedora okruglih 20 miliona KM.

Gradovi u RS zajedno su bili zaduženi 206,2 miliona maraka. Uglavnom se radi o kreditima, a poneko je emitovao i obveznice.

To ne uključuje opštine od kojih je najzaduženiji bio Teslić sa 8,8 miliona KM i Modriča sa 8,3 miliona KM.

Slijede Bileća sa dugom od preko sedam miliona KM, Kotor Varoš i Kozarska Dubica sa više od šest miliona kredita, Laktaši 5,8 miliona, Kneževo 5,7 miliona… Ukupan dug opština premašio je 154 miliona maraka.

(SB)