Tribunal osudio i Srbiju i Hrvatsku za agresiju na BiH

Nakon današnje presude Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, visokim funkcionerima Srbije, Tribunal u Hagu osudio je i Srbiju i Hrvatsku za agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

Utvrđen je udruženi zločinački poduhvat iza kojeg je stojao zvanični Beograd, pod vlašću Slobodana Miloševića.

“24. Iz razloga navedenih u presudi, Pretresno vijeće je uvjereno da je od barem od augusta 1991. postojao udruženi zločinački poduhvat. Zajednička zločinačka svrha ovog poduhvata bila je da se izvršenjem krivičnih djela za koja se tereti u optužnici većina nesrpskog stanovništva prisilno i trajno ukloni sa navedenih područja. Tu zajedničku zločinačku svrhu djelili su određeni visoko pozicionirani politički, vojni i policijski rukovodioci iz Srbije, srpskih autonomnih oblasti Krajine i Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, kao i iz Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije preimenovane u Republiku Srpsku”, stoji u presudi Stanišiću i Simatoviću.

Tribunal u Hagu je dva puta osudio Hrvatsku za agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

Prvi put u presudi Dariju Kordiću i Mariju Čerkezu, od 17. decembra 2004. godine.

“Žalbeno vijeće konstatira da je razuman zaključak Pretresnog vijeća da je sukob između HVO-a i ABiH bio međunarodnog karaktera zbog toga što je Hrvatska imala sveukupnu kontrolu nad HVO-om. Hrvatska i Bosna i Hercegovina su se stoga mogle smatrati stranama u sukobu u smislu člana 4(2) Ženevske konvencije IV. Samim time one, dakle, nisu bile ratne strane-saveznice u smislu člana 4(2) kada su u pitanju krivična djela proistekla iz sukoba u Srednjoj Bosni”, navedeno je u toj presudi.

U presudi Prliću i drugima, od 29. novembra 2017. godine, Tribunal u Hagu je ne samo potvrdio, već i detaljno elaborirao udruženi zločinački poduhvat Hrvatske i bosanskih Hrvata protiv Bosne i Hercegovine.

U presudi je navedeno da je niz gradova u BiH bilo pod okupacijom Hrvatske, te da je ona provođena i kroz HVO, nad kojim je tadašnja vlast na čelu s Franjom Tuđmanom, imala potpunu kontrolu.

(Politicki.ba)