TOMA FILA O MARJANOVIĆEVOM PUŠTANJU IZ PRITVORA: Advokat smatra da će presuda za Jelenino ubistvo biti OVAKVA
Toma Fila, poznati advokat tvrdi za “Telegraf.rs” da je očekivao da će Zoran Marjanović biti pušten iz pritvora, ali i tvrdi da će on biti najvjerovatnije oslobođen za ubistvo supruge Jelene Marjanović.

– Ne znam da li Zoran ubio ženu ili ne. Govorim samo na osnovu dokaza i onoga što sam ja saznao. Tvrdim da je uviđaj loše urađen, a bez jakih dokaza nema osuđujuće presude. Vjerujem da će mu se ponovo suditi, ali pred novim sudskim vijećem – kaže Fila.

Prema njegovim riječima, na odluku Apelacionog suda uticalo je nekoliko činjenica.

– Presuda je napisana na 900 strana, predmet je obiman i poznato je da će se pojaviti niz kontradiktornosti. Advokati su predložili nove svjedoke. Sve je to znak da će biti novog suđenja. U advokatskom timu je moj prijatelj Aleksandar Zarić – dodaje Fila.

Zoran Marjanović je juče nakon 14 mjeseci pušten iz zatvora. On je u julu prošle godine osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene.

Ispred Centralnog zatvora sačekala ga je djevojka Zoka.

Kuća u kojoj je živio sa Jelenom i kćerkom nalazi se u oglasu i za nju traže pola miliona evra.

Danas u njoj niko ne živi.

Odluka suda

Nakon što je Zoranu Marjanoviću ukinut pritvor oglasio se Apelacioni sud koji je naveo da je činjenice i okolnosti koje se odnose na sam način izvršenja djela i težinu posljedice istog protekom vremena od izvršenja su izgubile na intenzitetu i značaju da bi iste u ovoj fazi postupka dovele do uznemirenja javnosti koja može ugroziti nesmetano i pravično vođenje ovog krivičnog postupka.

“Presudom Višeg suda u Beogradu od 22. jula 2022. godine okr. Zoran Marjanović je zbog izvršenja krivičnog djela teško ubistvo osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, te je prema okrivljenom određen pritvor do upućivanja okrivljenog u ustanovu za izdržavanje kazne, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene prvostepenom presudom.

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice vijeća, dana 3. oktobra 2023. godine donio je rješenje kojim je okr. Zoranu Marjanoviću ukinut pritvor i određeno je da se isti odmah pusti na slobodu.

Polazeći od toga da pritvor predstavlja najstrožu mjeru za obezbjeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka, te da je obaveza suda da trajanje pritvora svede na najkraće neophodno vrijeme i da u toku celog postupka pritvor ukine čim prestanu razlozi zbog kojih je određen, Apelacioni sud je imajući u vidu da se kritični događaj desio 2. aprila 2016. godine, dakle prije više od sedam godina, te da je u odnosu na kritični događaj okrivljeni lišen slobode tek 15. septembra 2017. godine i da se u pritvoru nalazio do 12. jula 2018. godine kada mu je isti ukinut, a zatim da mu je ponovo određen pritvor po objavljivanju napravnosnažne presude kojom je oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, to, i pored značajnog interesovanja o ovom krivično – pravnom događaju, o kojem je nesporno pisao veliki broj štampanih i elektronskih medija i o kojem je javnost bila obavještena, činjenice i okolnosti koje se odnose na sam način izvršenja djela i težinu posljedice istog protekom vremena od izvršenja su izgubile na intenzitetu i značaju da bi iste u ovoj fazi postupka dovele do uznemirenja javnosti koja može ugroziti nesmetano i pravično vođenje ovog krivičnog postupka. Imajući u vidu navedeno Apelacioni sud je našao da je opravdan predlog branilaca okrivljenog da se prema istom ukine pritvor i odmah pusti na slobodu.