TIKA se zove nada u bolji život

Djelovanje TIKA-e prepoznatljivo je po restauraciji i nanovo gradnji značajnih historijskih objekata. Među prvim jeste Franjevački samostan u Fojnici, u čijoj je obnovi 2000. godine učestvovala i TIKA. Agencija je preuzela i završetak restauracije Ferhadija džamije u Banjoj Luci, te Saborne crkve u Sarajevu i obnove Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. Obnovljena je i slavna Aladža džamija u Foči. U 2020. godini urađena je i Careva džamija u Sarajevu.
Nakon divljačke i zločinačke  paljevine Arhiva BiH, TIKA je ogromnim sredstvima obnovila ovu najvažniju instituciju historijskog naslijeđa u našoj državi.
TIKA je učestvovala i u obnovi Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, a 2009. je preuzela i rekonstrukciju mosta u Konjicu. Godinu kasnije obnovila je šest osnovnih i jednu srednju školu u Travniku i Novom Travniku, a 2011. godine zahvaljujući TIKA-i obnovljena je i Osnovna škola “Ravna” u Jablanici, kao i Osnovna škola “Rešad Kadić” u Kaknju. Nova zgrada Karađoz-begove medrese u Travniku završena je 2013. godine, kada je, također u saradnji s turskom Općinom Selçuklu, obnovljena i Mevlevijska tekija u Sarajevu. Iste je godine obnovljena i II srednja škola u Cazinu.
I Osnovna škola “Aleksa Šantić” u Sarajevu zatražila je pomoć od TIKA-e radi obnove sistema grijanja i fudbalskog terena. Zahvaljujući TIKA-i, 2017. godine u šest škola za djecu s posebnim potrebama, kao što su centri za slabovidne, centri za slušnu i govornu rehabilitaciju i slično, osposobljeno je 16 specijalnih učionica.
Agencija TIKA je realizirala i značajne projekte u zdravstvu. Veliki broj moderne opreme je doniran čime je poboljšano pružanje usluga u bolnicama i ambulantama širom BiH. Agencija je pokrenula i projekt izgradnje Klinike za hematologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), donirana je i oprema ambulanti na Bistriku za pružanje besplatne zdravstvene usluge građanima bez zaposlenja. TIKA je pomogla i u gradnji ambulante Krševac. Godine 2010. obnovljena je bolnica u Konjicu: ponovno izgrađeni unutrašnji zidovi, postavljeni novi krov, vrata, prozori, te zamijenjene instalacije za električnu energiju i vodu. U saradnji s Općinom Meram iz turskog grada Konye 2012. godine izgrađena je i opremljena ambulanta u Hadžićima, a godinu poslije i ambulanta Moštre u Visokom, površine 760 metara kvadratnih. Godine 2014. izgrađena je dvospratna zgrada bolnice u Goraždu, površine 2.000 m2, 2015. obnovljena je hitna pomoć u Doboju…
TIKA je nakon poplava 2014. godine obnovila 550 kuća u Maglaju, kao i stotinu ruiniranih kuća u Žepču i Sanskom Mostu. TIKA je donirala više od četiri miliona maraka za sanaciju korita rijeke Janje, sportske sale u Gornjem Vakufu, Donjem Vakufu, Bužimu, zatim kulturni centar u Trebinju, kao i značajna obnova čuvenog historijskog spomenika Zeki Efendije.
TIKA je pokrenula projekte koji su mnogim porodicama u Bosni i Hercegovini osigurale egzistenciju. U okviru ”Programa podrške sigurnosti hrane i života” pokrenutog 2017. do danas pružila pomoć za oko hiljadu porodica. Agencija je od 2017. do 2019. pokrenula pilot projekt usmjeren za osobe s invaliditetom i penzionere u okviru kojeg je pomoć pružena za oko 400 porodica.
Za ruralna područja u Istočnoj Bosni, pokrenut je niz projekata, među kojima je i nabavka poljoprivrednih mašina i traktora, ponajviše za stanovnike Foče i Gacka.
Za podršku pčelarstvu, u Busovači je 75 porodica dobilo sredstva za bavljenje ovom granom privrede, a u Željeznom Polju oprema i sredstva za pčelarstvo dodijeljena su za 120 porodica. Na pojedinim univerzitetima opremljene su i laboratorije za analizu kvaliteta meda.
Godine 2014. za 21 porodicu u Zavidovićima i Žepču osigurana su sredstva za uzgoj malina. Za više od stotinu porodica u Livnu, Bugojnu, Srebrenici, Zvorniku, Zavidovićima, Bratuncu i Gacku osigurani su staklenici. Za više od stotinu porodica u Srebreniku, Živinicama, Srebrenici, Bratuncu, Milićima i Zvorniku osigurana su sredstva za uzgoj oraha.

U ovim gradovima 80 porodica, kao i 60 porodica u Bihaću, Vitezu, Bugojnu, Goraždu, Livnu, Prijedoru dobilo je plastenike, sistem za navodnjavanje, kao i potrebno sjeme. Porodice u Zenici, Žepču, Maglaju i Zavidovićima dobile su uz TIKA-inu podršku priliku da se bave uzgojem borovnica.

Veliki broj porodica dobio priliku da se bavi stočarstvom. U Foči 50, a u Bileći i Gacku 200 porodica dobilo je podršku za bavljenje poljoprivredom, i to u vidu donacija potrebne opreme (traktori i ostale mašine).
U toku je za povratnike uspostava postrojenja za proizvodnju i preradu mlijeka, kao i postrojenje za pakovanje meda, čime će projekti na polju poljoprivrede i stočarstva biti podignuti na viši nivo.
Nekoliko stotina projekata pomoći djelimičnoj obnovi i opremanju svakojakih intituta i zavoda, gotovo je prebrisano velikim zahvatima Agencije TIKA.
Tu je više od 1.700  stipendija, stotine obrazov nih kurseva, desetine miliona dolara za ugrožene putem Crvenog polumjeseca…
Donedavno visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko u intervjuu za Anadolu Agency (AA) govorio o aktivnostima TIKA-e u BiH.
“Kada odete u mala sela u Podrinju, vidite da je TIKA tamo bila prije vas. Bosna i Hercegovina mora da sve više i više staje na svoje noge, uz prijatelje, naravno”, rekao je Inzko.
Ulaganja TIKA i Turske, koja se ne broje kao investicije iznose 454,83 miliona dolara. To je, dakle, poklon od preko 700 miliona maraka za dobro svih naroda u BiH. I u vrijeme najgorih kritika o navodnom slabom ulaganju u BiH, Turci to neće spomenuti. Radi se o poklonima, jer TIKA se zove ljubav.
Prednost tih brojnih poklona je što se obnavljaju objekti važni za život običnih ljudi. Novac Agencije TIKA ulaže se direktno u poslove porodica povratnika, za opstanak u njihovim domovima.
A to je više od nade i vjere u bolji život.

bosnaglobal.net