MAGAZIN


Prvi februar, rođendan grada Sarajeva

Kad je u pitanju osnivanje Sarajeva, nesumnjivo je jasno da je ono neodvojivo od vakufname Isa-bega Ishakovića. Pravna verifikacija osnivanja Sarajeva kao gradskog naselja jeste…