BIH
Kultura falsifikata

Na jednom zanimljivom nivou ovog identitetskog kompleksa cijela Rs se zaista pretvara u neku vrstu balkanske Čečenije. Piše: Vahidin Preljević I. U povratku s kratkog…