Suljagić objavio dokumente koji dokazuju da je Srbija izvršila agresiju na BiH


Direktor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari emir Suljagić je objavio faksimile dva dokumenta koji nedvojbeno pokazuju da je Srbija, kao strana sila, aktivno učestvovala u vojnim operacijama na prostoru BiH.

U jednom dokumentu, kojeg je potpisao komandant Užičkog korpusa Dragoljub Ojdanić naovdi se kako će Vojsci RS-a biti prepušteni dostignuti položaji u području Podrinja, uz precizno navoženje linije fronta. Također je navedeno kako će linija biti zapriječena i protivpješadijskim minama, uz naređenje da se “objekat Gradina drži pod vatrom”. Suljagić je objavio i dokument kojim se izdaje naređenje za napad na ovom prostoru, a kojeg je potpisao načelnik štaba Užičkog korpusa Dušan Lončar, a u kojem je precizno naveden pravac djelovanja.

Oba dokumenta datiraju iz januara 1993. godine.

EKSKLUZIVNI SNIMAK: GENERAL OJDANIĆ GOVORI O ZASLUGAMA UŽIČKOG KORPUSA VJ U STVARANJU RS-A /VIDEO/

SAFF