Srpska vojska i policija u Nevesinju je ubila 26 djece, jedno još nije imalo ni ime - BH Vijesti

Srpska vojska i policija u Nevesinju je ubila 26 djece, jedno još nije imalo ni ime


Programi obilježavanja godišnjice počet će u subotu, 26. juna, maršom mira. Učesnici marša iz Mostara će krenuti u 5 sati s mostarskih Šehitluka, a njihov doček i kratki historijski čas predviđen je istog dana u selu Sopilja u 18 sati.

Do sada je prijavljeno više od 120 učesnika.

Prigodan vjerski program i poklanjanje hatma dove nedužno ubijenim Bošnjacima održat će se u mjesnoj džamiji nakon akšam-namaza, najavili su organizatori.

Izložba fotografija “Kad zaborav ponovo zaboli” Senada Sude Omerike najavljena je za nedjelju, 27. juna, kod spomen-obilježja u Kljunima. Izložbu će otvoriti Avdo Huseinović, nakon čega će početi Centralni program obilježavanja 29. godišnjice stradanja civilnog stanovništva s područja Nevesinja.

Srpska vojska i policija su, uglavnom od 14.6. do 30.6.1992. godine, ubili većinu od 305 ubijenih civila Bošnjaka Nevesinja.

U odnosu na broj ukupnog bošnjačkog stanovništva iz popisa 1991. koji je iznosio 3.313, ubijeno je blizu 10 posto Bošnjaka što Nevesinje stavlja na 2. mjesto, poslije Srebrenice, po ubijenima. Još nije pronađeno 120 ubijenih.

Među ubijenima je bilo 26 djece, a jedno od te djece nije imalo ni ime jer je rođeno u zbijegu.

Tijela ubijenih Bošnjaka su bačena u više od 20 masovnih grobnica. Neke od tih grobnica – jama su: Dubravica-Breza – bačeno 26 strijeljanih, Dolina-Kušići- 12 tijela, Kiser kod Boračkog jezera – 19 ubijenih, Mavrove podine-Kljuna – 18, Sopiljski do – više od 20, Harem u Odžaku – 10, Lipovača u blizini grada Nevesinja, Teleća lastva.

Nevesinjci su zatvarani i mučeni u objektima na Boračkom jezeru, škole u Zijemljima, Alatnice, Doma JNA i stanice milicije u Nevesinju. Oni koji nisu uhvaćeni, pobjegli su ispred noža prema Mostaru i Konjicu.

Spaljene su skoro sve bošnjačke kuće, njihova imovina opljačkana. Uništene su sve džamije i mesdžidi – njih 17.