– Socijalna, garantovana penzija je poseban vid socijalnog davanja

– Socijalna, garantovana penzija je poseban vid socijalnog davanja, namenjen svim muškarcima koji su stariji od 65 godina, a ženama starijim od 63,5 godine, onima koji nemaju primanja, niti imaju uslove da je dobiju, nemaju svoju imovinu niti bilo koja druga primanja. Upravo 13. penzija je najdelotvornije rešenje za poboljšanje položaja penzionera sa najnižim primanjima – rekao je potpredsednik PUPS-a Vladimir Goati.

Beograd, Zdravlje, Penzioneri, Starenje, Preporuke, Gerontološki Zavod

Prema procenama, oko 200.000 ljudi starijih od 65 godina u Srbiji ne ostvaruje pravo na penziju. Oni bi mogli da dobiju neku garantovanu nadoknadu ukoliko bi država uvela takozvanu garantovanu ili socijalnu penziju. Mišljenja sindikata i ekonomista o tome su, međutim, podeljena.

POSTOJI U 100 ZEMALJA

U više od 100 zemlja postoje slična davanja, poput socijalne penzije, a imaju je i zemlje u okruženju – Severna Makedonija i Hrvatska.

U Severnoj Makedoniji je propisano da državna socijalna penzija iznosi 6.000 denara mesečno (oko 100 evra) i da se jednom godišnje usklađuje sa troškovima života. Nju ne isplaćuje PIO Fond već centri za socijalnu pomoć.

Uslov je da osoba bude državljanin Severne Makedonije i da u toj zemlji živi poslednjih 15 godina. Pored toga, uslov je i da osoba nema vlastitu imovinu i imovinska prava od kojih može da se izdržava, da nije korisnik penzije ili neke vrste primanja po osnovu starosti, invalidnosti ili izdržavanja od druge države.

Među onima koji nisu ostvarili pravo na penziju je više od 85 odsto žena, a sa aspekta pravičnosti to socijalno ili garantovano davanje ne bi trebalo da bude veće od minimalne penzije.

– Taj iznos treba da bude manji od minimalne poljoprivredne penzije. Ako je to garantovano davanje, socijalna penzija, onda bi to podrazumevalo da oni kao porodični penzioneri čije se penzije ne podižu na nivo minimuma da oni takođe mogu da ostvare dopunu do tog minimuma kako god ga definisali – objasnila je nedavno Gordana Matković, programska direktorka Centra za socijalnu politiku.

Penzioneri

Postoje tri moguća modela koji bi kada je u pitanju socijalna penzija mogli da se primene na naše uslove:

1. Univerzalne penzije za koje je potrebno samo da se ispuni određeni broj godina.

Zemlje koje daju ovu vrstu pomoći su Bolivija, Bocvana, Brunei, Kuk ostrva, Gujana, Mauricijus, Novi Zeland, Timor-leste, Namibia, Holandija, Samoa, Sejšeli, Surinam i Kiribati

2 . Univerzalne minimalne penzije koje se garantuju da će osoba preko određenog broja godina imati sigurna mesečna primanja, s'tim što onaj koji se za nju prijavljuje mora da prođe “penzijski-test”.

Isplaćuju je Jermenija, Azerbejdžan, Bahami, Barbados, Belorusija, Bermuda, Kipar, Estonija, Finska, Kazahstan, Kirgistan, Latvija, Lesoto, Litvanija, Maldivi, Moldavija, Nepal, Panama, St. Vincent, Svaziland, Švedska, Švajcarska, Tajland, Turkeminstan i Vijetnam.

3 . Socijalne penzije na osnovu imovine: Ova vrsta socijalne penzije se daje na osnovu testa prihoda i/ili imovine pojedinca, a mnoge zemlje na ovom spisku rade i dodatna testiranja.

Postoji u nekoliko najrazvijenijih zemalja sveta poput Australije, SAD, Norveške, Francuske ili Velike Britanije.