Škrijelj priznao da je provjera diplome Sebije Izetbegović politički inicirana - BH Vijesti

Škrijelj priznao da je provjera diplome Sebije Izetbegović politički inicirana


Naglasio je kako sve odluke koje je donio Senat ostaju na snazi dok Sud ne donese drugačije odluke.

– Mi smo obavijestili nadležne institucije o dokumentaciji koju smo prikupili, a po službenoj dužnosti nadležne institucija su pokrenule krivičnu prijavu na osnovu koje je Tužilaštvo formiralo predmet. Postupci Tužilaštva nemaju nikave poveznice sa postupanjem Senata UNSA i mene kao rektora. Oni rade svoj posao po pitanju krivične odgovnornosti, a Univerzitet po pitanju akademske i naučne odgovornosti gospođe Sebije Izetbegović – kazao je Škrijelj.

Naglasio je kako sve odluke koje je donio Senat ostaju na snazi dok Sud ne donese drugačije odluke.

– To je odluka o poništenju magistrija, odnosno brisanje iz matične knjige magistara, odluka o stavljanju van snage odluke o izboru u zvanje redovne profesorice u 2014. i odluka o brisanju iz matične knjige doktoranata s tim da tu odluku nismo proveli jer je u međuvremeno na zahtjev Izetbegović i njenog advokatskog tima Općinski sud donio je prvo privremenu mjeru osguranja, a onda mjeru osiguranja koja je na snazi do donošenja sljedeće sudske odluke – kazao je.

Dodao je i da je Izetbegović brisana iz registra magistara na osnovu odluke Senata UNSA-e jer nije uspjela dokazati da je položila predmete upisane u indeks.

– Nije dostavljeno ni uvjerenje iz Zagreba o položenim i priznatim ispitima. Nije dostavljena diploma magistra, koju ne posjeduje. Zbog toga je brisana iz registra magistara, a to je preduvjet za upis u registar doktora nauka i akademska zvanja – rekao je Škrijelj.

Osvrnuo se i na advokatski tim Sebije Izetbegović koje je javno pozvao da prestanu sa pritiscima i prijetnjama njemu.

– Želi se osveta, odluke je donio Senat Univertiteta, a ne sam Škrijelj – poručio je.

Novinarska pitanja odnosila su se i na provjeru diplome Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova Bosne i Herrcegovine i predsjednika Naroda i pravde. U javnosti se već godinama spekulira o tome da li je Konakovićeva diploma sa Fakulteta za sport i tjelesni odgoj UNSA valjana. Tako je javnost upoznata s tim da, navodno, postoje određene neplavilnosti i nelogičnosti u Konakovićevom dosjeu na Fakultetu.

Nastavak teksta pročitajte na Faktor.ba.