SJAJNA VIJEST: Probijena lijeva cijev tunela Ivan, duga 1.761,50 metara


Krajem augusta se očekuje i proboj desne tunelske cijevi.

Radovi na probijanju tunela započeli su u januaru prošle godine.

Dvocijevni tunel

– Ovo je dvocijevni tunel, gdje svaka cijev služi za jedan smjer saobraćaja. Unutar tunela predviđeno je pet poprečnih veza za pješake i jedna konekcija za interventna vozila u slučaju nezgoda.

Tunel Ivan pozicioniran je ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17 i radovi su se izvodili u jako izazovnoj i složenoj geološkoj strukturi, litološki sastav je bio heterogen tako da je bilo nepredviđenih okolnosti koje su prevaziđene.

Ovaj tunel rađen je prema novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NATM) – saopćeno je iz JP “Autoceste FBiH”.

Proboj tunela Ivan izvršila je kompanija “Euro-Asfalt” d.o.o. Sarajevo, a ukupno je u lijevoj tunelskoj cijevi iskopano 170.000 kubnih metara materijala.

Krajem augusta se očekuje i proboj desne tunelske cijevi.

Poddionica Tarčin – Ivan, ukupne dužine 6,9 kilometara, bit će u prometu početkom ljeta 2022. godine.

Poddionica je podijeljena na LOT 1, koji uključuje dio od Tarčina do ulaza u tunel Ivan, dok je LOT 2 sam tunel Ivan.

Vrijednost ugovora

Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 11,4 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

S druge strane, vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77.903.313,84 eura i finansira se sredstvima osiguranim kod Evropske investicijske banke (EIB) i bespovratnim EU sredstvima odobrenim od WBIF-a od 11,7 miliona eura. (SL.B)