SEAD OMERAGIĆ PODSJEĆA NA S-H UZP: Laži, laži, beskrajni niz laži


Bosna i Hercegovina i Bošnjaci su danas u obruču stranih namjesnika koji rade svoj posao, po prvi put uz pomoć domaćih političkih naivaca, koji pojma nemaju u kakve zamke su se upleli. Treba pokazati jedino lice istine: Zaključak presude protiv Karadžića da su već od oktobra 1991. imali UZP plan da Bošnjake istrijebe i otmu državu BiH. To je odgovor za ove što kritikuju reisa. Danas to Dodik najavljuje svaki dan javno, kao i Karadžic i opet su, vidljivo je, napravili plan! Na istoj strani je i presude za UZP Hrvatske i Herceg – Bosne. Čak i u okolnostima ubijanja i etničkog trijebljenja njihovih sunarodnjaka, režim u Hrvatskoj je sarađivao sa srpskom stranom.

Sead Omeragić

Laž ima različita lica, a istina samo jedno. Evo jedne aktuelne, brutalne laži koju je izrekao Milorad Dodik, prihvatili ga horski Dodikovi poslušnici, a ovdašnji mediji, bajagi objektivni, mahom to prenose bez ikakve ograde. Komentar je na jednu izjavu iz intervjua reisa Kavazovića na TV Igman.

“Prije 30 godina Alija Izetbegović je žrtvovao mir za BiH. Husein Kavazović prijeti istim scenarijem 30 godina kasnije”, izjavio je Milorad Dodik.

Dodik se ispostavlja kao mirotvorac, a prisjetimo se da je stotinama puta objavio kako BiH treba nestati.

Treba pokazati jedino lice istine: Zaključak presude protiv Karadžića da su već od oktobra 1991. imali UZP plan da Bošnjake istrijebe i otmu državu BiH. To je odgovor za ove što kritikuju reisa. Danas to Dodik najavljuje svaki dan javno, kao i Karadžic i opet su, vidljivo je, napravili plan!

“Pretresno vijeće konstatuje da su stvaranje paralelnih političkih i državnih struktura bosanskih Srba, kampanja nasilnog preuzimanja opština i protjerivanje nesrba bili pažljivo koordinisani, da su optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba njima upravljali i da su predstavljali njihovu konačnu namjeru. Da bi se ostvarili ti ciljevi, optuženi (Karadžić) i rukovodstvo bosanskih Srba objavili su i promovisali precizna uputstva u obliku Instrukcija za “Varijantu A/B” i “Strateške ciljeve”. Vijeće je ocijenilo dokaze izvedene u vezi sa djelima i ponašanjem optuženog i drugih navodnih pripadnika sveobuhvatnog UZP-a u svjetlu sistematskog i organizovanog načina na koji su zločini počinjeni u svakoj od opština. Na toj osnovi Vijeće konstatuje da je između oktobra 1991. i novembra 1995. postojao zajednički plan da se činjenjem zločina bosanski Muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone sa teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo”.

Dakle, ovo je istina i ništa drugo ne može je sakriti.

Na istoj strani je i presude za UZP Hrvatske i Herceg – Bosne. Čak i u okolnostima ubijanja i etničkog trijebljenja njihovih sunarodnjaka, režim u Hrvatskoj je sarađivao sa srpskom stranom. Evo ključnih dijelova:

“Vijeće je odlučilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat koji je za krajnji cilj imao uspostavljanje hrvatskog entiteta, djelimično u granicama Hrvatske banovine iz 1939., kako bi se omogućilo ponovno ujedinjenje hrvatskog naroda. Ovaj hrvatski entitet u BiH trebalo je ili da se pripoji Hrvatskoj nakon eventualnog raspada BiH, ili da postane nezavisna država unutar BiH, tijesno povezana sa Hrvatskom.

Vijeće je zaključilo da su već u decembru 1991. članovi rukovodstva Hrvatske zajednice Herceg-Bosne (među kojima je Mate Boban, predsjednik Hrvatske zajednice, a potom Hrvatske Republike Herceg-Bosne) i čelnici Hrvatske (među kojima je Franjo Tuđman, predsjednik Hrvatske) ocijenili da je za ostvarivanje krajnjeg cilja, to jest za uspostavljanje hrvatskog entiteta kakav sam maločas opisao, neophodno promijeniti nacionalni sastav stanovništva na teritorijama za koje se tvrdilo da pripadaju Hrvatskog zajednici Herceg-Bosni.“

Dodik je višestruki organizator referendum za secesiju od ove države. Je li mu nešto falilo nakon evropskih blagih osuda? Je li mu nešto falilo nakon stavljanja na američku “crnu listu?

Prisjetite se aktuelne izjave Dragana Čovića iz 2021. za hrvatski T-Portal: “Bez izmjene Izbornog zakona BiH ne može opstati kao država”. To Čović ima moć da ukida države po evropskom kontinentu? Ko mu je dao tu moć?
Ima li nekome nešto nejasno? BOSNAGLOBAL