SDA: “Vlast u Kantonu Sarajevo je odlučila staviti svoje sitne političke interese ispred života građana”


Odbijanje inicijative Kluba SDA, koja predstavlja razuman prijedlog identičan praksi iz ostatka BiH, okruženja i cijelog svijeta, predstavlja vrhunac bahatosti, neznanja i nezainteresovanosti vlasti koja postaje sve opasnija po građane Kantona Sarajevo.

Još nigdje u svijetu nije zabilježeno da je za 400 hiljada ljudi otvoren samo jedan punkt za vakcinaciju. Do tog punkta su neki građani prinuđeni putovati i više od 20 kilometara, jer im vlast nije omogućila vakcinisanje u njihovim lokalnim domovima zdravlja.

Umjesto da preslikaju iskustva iz ostatka BiH, regiona i svijeta te da ubrzaju proces imunizacije uoči najavljenog novog talasa pandemije, vlast u Kantonu Sarajevo je odlučila staviti svoje sitne političke interese ispred života, zdravlja, sigurnosti, vremena i novca građana. Da su pripremi masovne imunizacije stanovništva posvetili bar pet posto vremena i energije koju su utrošili u smjene i imenovanja svojih kadrova u javne institucije i preduzeća, taj je proces mogao biti mnogo efikasniji i mogao je početi mnogo ranije.

Odbijanje inicijative Kluba SDA, koja predstavlja razuman prijedlog identičan praksi iz ostatka BIH, okruženja i cijelog svijeta predstavlja vrhunac bahatosti, neznanja i nezainteresovanosti vlasti koja postaje sve opasnija po građane Kantona Sarajevo, saopćeno je.