SAOPĆENJE VSTV-a O VAŽNOJ REFORMI: Hitno uvesti modele izvršnog postupka

U saopćenju se navodi da je za pronalaženje odgovarajućeg rješenja za sveobuhvatnu reformu izvršnog postupka u BiH, neophodno izmještanje faze provođenja izvršenja sa sudova i kreiranje službe profesionalnih izvršilaca, što je u nadležnosti izvršne i zakonodavne vlasti.

“Navedene mogućnosti budućeg pravca reforme izvršnog postupka ujedno su i preporuke EU koje BiH treba ispuniti u procesu njenog pridruživanja”, navodi VSTV BiH.

Pored izostanka sistemskog rješenja evidentan je i nedostatak angažmana izvršne vlasti u odnosu na osiguravanje adekvatnih finansijskih sredstava i ljudskih resursa u sudovima, adekvatnog pristupa informacijama o imovini dužnika i efikasnog poslovanja komunalnih preduzeća.

Uticaj na neefikasno postupanje sudova u značajnoj mjeri imaju i tražioci izvršenja, u prvom redu komunalna preduzeća, koja zauzimaju izuzetno pasivnu ulogu u toku izvršnog postupka.

Izmještanje faze izvršenja značajno bi se odrazilo na smanjenje broja neriješenih predmeta za naplatu komunalnih računa, a sudovi bi bili oslobođeni tereta nespornih potraživanja čime bi bio otvoren prostor za unapređenje njihovog rada u smjeru osiguravanja prava građanima i poslovnim subjektima na suđenje u razumnom roku. Izostanak djelovanja izvršne vlasti na svim nivoima, u odnosu na reformu izvršnog postupka u BiH, predstavlja otežavajuću okolnost u realizaciji procesa unapređenja ove oblasti, zbog čega VSTV ima suženu mogućnost djelovanja u cilju unapređenja rada pravosuđa, prenosi Srna.

Stoga VSTV BiH, u saradnji sa međunarodnim partnerima, prije svega Švedskom agencijom za izvršenje, intenzivno radi na unapređenju procesa izvršenja u sudovima kroz unapređenje rada izvršnih odjeljenja, te definisanje mjera koje izvršna vlast i komunalna preduzeća trebaju preduzeti kako bi se promijenila praksa i pristup tražioca izvršenja pri podnošenju prijedloga za izvršenje. U sklopu saradnje sa Švedskom agencijom organizovan je niz sastanaka s predstavnicima osnovnih sudova iz Banje Luke i Prijedora, te općinskih sudova iz Sarajeva, Zenice i Mostara, koji kao pilot sudovi učestvuju u aktivnostima unapređenja izvršnog postupkana kojima je naglašeno da je posebno važno u ove procese uključiti izvršnu vlast na nivoima entiteta i kantona u odnosu na pružanje adekvatne finansijske podrške za efikasan rad sudova, te osiguravanja odgovornog pristupa komunalnih preduzeća kao najvećih tražilaca izvršenja, posebno u smislu unapređenja organizacije rada.

U narednom periodu bit će organizovani sastanci između VSTV-a, izvršne vlasti i komunalnih preduzeća tokom kojih će biti razmatrana pitanja poslovanja komunalnih preduzeća, te jasno definisan prijedlog mjera koje izvršna vlast i komunalna preduzeća trebaju preduzeti kako bi se unaprijedio izvršni postupak, te promijenila praksa i pristup tražilaca izvršenja pri pokretanju postupka izvršenja.

Aktivnosti na unapređenju izvršnog postupka realizuju se u okviru projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – treća faza”, koji implementira VSTV BiH, uz finansijsku podršku Vlada Švedske i u saradnji sa Agencijom za izvršenje Švedske.