RS NE DA POSLOVE BOŠNJAČKIM FIRMAMA: Dok je KS sklapao poslove sa MTelom, u Banjoj Luci raskidaju jedini ugovor sa firmom iz Federacije


Zaposleni u Inspektoratu RS trenutno toče gorivo na „Nestro Petrolu“, iako još uvijek nije istekao okvirni sporazum sa prethodnim dobavljačem, odnosno „Hifa Petrolom“ koji traje do februara 2022. godine, niti je završen postupak nabavke goriva za narednu godinu

U Inspektoratu ističu da su sa ranijim dobavljačem raskinuli ugovor zbog “neurednog izvršavanja ugovornih obaveza”.

„Kako bismo obezbijedili normalno funkcionisanje ovog organa, pozvani su predstavnici „Nestro Petrola“ i zamoljeni da do okončanja postupka javne nabavke obezbijede isporuku goriva, na osnovu uslova ugovora o poslovnoj saradnji iz ranijeg perioda, ali bez prejudiciranja ishoda novog postupka javne nabavke“, naglasili su u Inspektoratu.

Podsjetimo, Inspektorat je nedavno raspisao tender za nabavku goriva vrijedan gotovo 130.000 maraka,, a tražili su da ponuđač ima pumpe na 39 lokacija.

U tom kontrolnom organu su se u najnovijoj nabavci goriva vodili provjerenim receptom drugih institucija, te su kao jednu od traženih lokacija na kojoj ponuđač treba imati benzinsku stanicu, stavili Čajniče, gdje samo „Nestro Petrol“ ima pumpu, a čime su svi ostali ponuđači diskvalifikovani.

Kao mjesto isporuke u Inspektoratu su tražili Banjaluku, Kotor-Varoš, Gradišku, Mrkonjić Grad, Ribnik, Srbac, Laktaše, Prijedor, Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu, Brod, Doboj, Derventu, Prnjavor, Teslić, Modriču, Šamac, Bijeljinu, Ugljevik, Zvornik, Šekoviće, Vlasenicu, Miliće, Bratunac, Srebrenicu, Ljubinje, Gacko, Bileću, Foču, Trebinje, Pale, Sokolac, Višegrad, Istočno Sarajevo, Rogaticu, Novo Goražde i Čajniče.

Interesantno je i to da su pumpe „Nestro Petrola“ u Novom Goraždu i Čajniču jedna od druge, prema dostupnim podacima na internetu, udaljene nešto više od pola sata, od benzinskih stanica te ruske kompanije u Milićima i Bratuncu takođe se automobilom stigne za pola sata, dok su pumpe u Šekovićima i Vlasenici na svega 20 minuta jedna od druge.

Nedavno je poništen postupak nabavke goriva Narodne skupštine RS jer je nakon žalbe firme „Naftaco“ utvrđeno da je NSRS pogodovala „Nestro Petrolu“.

Utvrđeno je da je NSRS favorizovala rusku kompaniju upravo tako što su kao jednu od lokacija naveli Čajniče gdje samo „Nestro“ ima benzinsku stanicu, čime su svi ostali ponuđači bili diskvalifikovani.

I Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS je takođe tražilo da jedna od lokacija na kojima ponuđač mora imati benzinsku pumpu bude Čajniče, te je taj postupak obustavljen do okončanja žalbe „Hifa Petrola“. CAPITAL