Radovi na poddionici Koridora Vc Tarčin – Ivan u punom jeku


Radovi na pooddionici autoceste na Koridoru Vc Tarčin – Ivan su u punom jeku. Dionica Tarčin – Ivan duga je 6,9 kilometara i čine je dva dijela. Lot 1 je dužine 4,9 km i kreće od Tarčina do ulaz u tunel Ivan, a LOT 2 je Tunel Ivan dužine dužine 1.760 metara …

… s dijelovima otvorene trase u dužini od 150 metara. Plan je da se poddionica Tarčin – Ivan pusti u promet početkom ljeta 2022. godine.

Glavni nadzorni inženjer za objekte na dionici autoputa Tarčin – Tunel Ivan Enes Lakota kaže da je gradilište mosta M1 ili Raštelica 1, uz most Raštelica 2, kapitalni objekt na dionici autoputa Tarčin-Tunel Ivan. Oba mosta su u dužini više od dva kilometra, tačnije 2.200 metara.

– Most M1 gradi se tehnologijom postupnog potiskivanja. To je savremena tehnologija gradnje koja podrazumijeva da se segmenti mosta grade na platou iza obalnih stubova, zatim se potiskuju na njihov konačni položaj – kazao je Lakota novinarima prilikom današnjeg obilaska gradilišta autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tarčin – Ivan.

Most 2 radi se na fiksnoj skeli, polje po polje. Nešto veće dužine je, u odnosu na Most 1. Njegova ukupna dužina je 1.200 metara, za razliku od M1 čije su obje kontrukcije dužine od jedan kilometar.

– Tehnologija kojom se gradi most M1 olakšava i ubrzava građenje. Radi se na zemlji, u pripremljenim uvjetima, za razliku od M2 gdje se radi na skeli koja je na visini 25 do 20 metara – kazao je. To je sigurnije i bolje za radnike, a dobije se kvalitetniji konačni proizvod.

Ističe da radovi idu dobro, a i kvaliteta je dobra. Dosad nema nepredviđenih okolnosti. Može se, kaže, reći da se poštuje dinamika radova te ističe protekli period kad se zbog vremenskih uvjeta, karakterističnih za to područje BiH, nije moglo baš dobro raditi.

– Sad smo u ljetnim uvjetima rada, kad se dinamika ubrzava. Očekujem da ćemo do kraja jeseni biti ispred dinamike – istaknuo je.

Šef projekta uime Euroasfalta, za LOT 1 i LOT 2 Damir Peštelić kaže da je dinamika radova dobra, a nastoje je još ubrzati dinamiku radova da bi prije zime uspjeli odraditi većinu zemljanih radova i nasipa.

– Tranutno je angažirano oko 50 bagera, buldožera, valjaka i druge mehanizacije, kamiona i sličnih transportnih vozila je oko 80. To ćemo sve još pojačati, tokom ljetnjeg perioda. Većinom su angažirani lokalni radnici, zaposleni u Euroasfaltu – kazao je.

Ermin Handžar je šef projekta, uime Autocesta, na poddionici Tarčin -Ivan koja je dužine 6,9 km i podijeljena je na dva lota. Lot jedan je od Tarčina do ulaza u Tunel Ivan, a Lot dva je Tunel Ivan s pripadajućim dijelovima trase dužine oko 200 metara.

– Tunel Ivan je dužine 1.760 metara (lijeva cijev), a desna 1.720 metara. Lijeva cijev probijena je početkom jula, prohodna je i već se koristi za gradilišne potrebe, transport materijala, odvoz viška materijala. Desna cijev je u završnoj fazi, ostalo je oko 150 metara da se probije. Očekujemo da će to biti krajem augusta eventualno početkom septembra – kazao je.

(FENA)