PRVA ISLAMSKA BITKA: Večeras sa akšamskim ezanom nastupa Lejletul-Bedr koji nas uči da je snaga u jedinstvu muslimana - BH Vijesti

PRVA ISLAMSKA BITKA: Večeras sa akšamskim ezanom nastupa Lejletul-Bedr koji nas uči da je snaga u jedinstvu muslimana


Lejletul-Bedr nastupa večeras u akšam. Na brdu Bedr, blizu grada Medine, 17. ramazana 624. godine dogodila se prva bitka u historiji islama. Bitka na Bedru nije puki historijski događaj, već učitelj i svjetiljka koja muslimanima obasjava put slave i dostojanstvenog života

Muslimana je u toj historijskoj bici bilo 314, a njihovih neprijatelja, idolopoklonika je bilo 1.300. Iako brojčano slabiji, muslimani su, predvođeni Muhammedom, a. s., vojno porazili neprijatelje. O toj pobjedi se u Kur'anu kaže: “Koliko je maloljudnih skupina koje su, voljom Božijom, ostvarile pobjedu nad mnogoljudnim skupinama jer je Bog uz strpljive”.

Bitka na Bedru je inspiracija muslimanima i potvrda da brojčani odnos snaga nije presudan, već iskrena vjera i to je znak da je snaga u jedinstvu muslimana.

Svaka generacija ima neki svoj Bedr, uključujući i važne poslove u zajednici koje treba riješiti na kvalitetan način, ulažući maksimalne napore, kao što su borci na Bedru uložili maksimalne napore da odbrane svoje živote. Da odbrane svoje pravo na postojanje, na slobodu vjere, na život, imovinu. Svaka generacija mora maksimalno uložiti trud u zaštiti svoje zajednice, u napretku, prosperitetu.

U tom smislu danas treba razumijevati Bedr, tu veličanstvenu pobjedu. To je i pobjeda nad samim sobom. I post nam pomaže da se discipliniramo, da stavimo pod kontrolu naše snage, porive, strasti. I to je zapravo taj Bedr koji se razumijeva u ovom vremenu, borba sa samim sobom, sa svojim porivima. Sa svojim lošim navikama, osobinama, u cilju poboljšanja općeg ambijenta življenja. Ramazan nam pomaže da ova naša situacija, ambijent, budu prozračni, čisti. Pomaže nam da se družimo. To je smisao zajedničkih iftara, smisao mukabela, naših namaza u džematu, teravija. Da se razmjenjuju mišljenja, stavovi, da se pomaže drugima, da jačamo naš džemat, Islamsku zajednicu u cjelini, navode iz Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Bedr je svjedočanstvo čovjekovih izazova i poteškoća kroz prostor kojim hodi jer život jest jednako problem, život jest jednako izazov, život je i patnja. Primarna zadaća ljudske zajednice, džemata, jeste čuvanje Bedra i čuvanje vjere.

Za bedrovsku pobjedu potrebna je čvrsta vjera, odlučnost, disciplina, lični angažman i dova, upravo onako kako je postupio Poslanik islama u noći Bedra obraćajući se Allahu kratkom, ali jezgrovitom dovom:

“Allahu moj! Podari mi obećanu pobjedu. Ako me neprijatelj pobijedi, zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati”.

Zato, ako želimo više bedrovskih pobjeda, vratimo 17. noć ramazana tamo gdje je u našoj tradiciji i praksi pripadala, neka to bude ponovo noć naše pojačane brige za “džemate u dijaspori – za povratničke džemate”.

Simbolički kazano, naš hod kroz dunjalučku bašču omeđen je bedrovskim pobjedama ili uhudskim neuspjehom i poukom.

Centralni događaj Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja Lejletul-Bedra bit će održan u džamiji na Igmanu.

BIR Televizija će emitovati specijalni program posvećen Bedru, i ova televizija će prenositi program iz džamije na Igmanu.

Bitka na Bedru nije puki historijski događaj, već učitelj i svjetiljka koja muslimanima obasjava put slave i dostojanstvenog života

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić 

Kada dođe sedamnaesti dan mubarek mjeseca ramazana, mnogi muslimani pričaju o događajima velike Bitke na Bedru, kako su se desili, zašto su se desili, ko je u toj bici poginuo i kakav je bio njezin konačni ishod.

Međutim, sâmo spominjanje i prepričavanje ovih događaja neće ugasiti čežnju islamskog ummeta i neće mu donijeti čast i ponos. Islamske biblioteke su prepune knjiga i publikacija o ovoj bici, ali muslimani i dalje stagniraju i zaostaju na svim životnim poljima, nižu poraze i neuspjehe i opterećeni su mnoštvom problema.

Rješenje nije da samo pričamo o našoj slavnoj prošlosti, niti da žalimo za slavom koju smo izgubili, već da uzmemo pouku iz tih događaja kako bismo riješili nagomilane probleme i izašli iz postojećih kriza. 

A Bitka na Bedru, između ostalog, uči nas da je tajna uspjeha i pobjede u pripremanju snage i materijalnih sredstava koliko god je to moguće i ustrajnost u dovi i traženju pomoći od Allaha. S obzirom da su prvi muslimani bili malobrojniji i slabo naoružani, nije se očekivalo da će oni na Bedru trijumfovati nad nevjernicima Kurejša, jer materijalna i teoretska mjerila daju prednost broju i opremi.

Međutim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, cijelu noć uoči bitke proveo je učeći dovu i moleći Allaha da pomogne toj malobrojnoj i slabo naoružanoj skupini muslimana, i toliko je skrušeno i predano učio dovu da mu je spao ogrtač sa ramena.

To je tajna pobjede muslimana u to vrijeme, a mi smo je danas uveliko zanemarili, iako svakodnevno, posebno u toku ramazana, citiramo i slušamo ajet: ”A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” (El-Bekara, 186.)

Iako su muslimani danas zanemarili i prvi aspekt i uzrok pobjede, nesreća današnjih muslimana ne leži toliko u nedostatku broja i opreme, niti u nedostatku resursa ili tehnologije, koliko u tome što su se udaljili od Allahove upute, a samim tim i od Allahove milosti, pomoći i pobjede. Danas se muslimani guše u moru strasti, zaboravili su na Ahiret, ne mare puno za svoju vjeru, ne slijede sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i uronjeni su u razne oblike praznovjerja i novotarija koje još više produbljuju naše krize, povećavaju međusobne podjele, unose pesimizam u život i udaljavaju nas od pobjede i dostojanstvenog života.

Allah, dželle šanuhu, je upravo htio da Bitka na Bedru bude ”furkan”, jasna razdjelnica između istine i zablude, i da bude najava dostojanstvenog života koji muslimansku zajednicu čini dinamičnom i živom, koja odiše optimizmom, jedinstvom, snagom i vitalnošću.

Bitka na Bedru nas također uči da je oružana borba neizbježna onda kada nepravda prevlada i kada se zabluda i oholost uzdignu, kako bi se istina vratila i zauzela mjesto koje joj pripada i kako bi se uzdigla njezina riječ i postala program života.

Prvi muslimani su sa svojom vjerom morali napustiti rodnu Mekku – u kojoj nevjernici nisu poštovali slobodu vjerovanja, pa su svoj gnjev iskaljivali na muslimanima izlažući ih njagorim oblicima mučenja i ponižavanja – i učiniti hidžru u Medinu, daleko od onih koji su ih uznemiravali i sprječavali da slobodno obavljaju vjerske propise i žive svoju vjeru.

Nakon što su muslimani učinili Hidžru i napustili svoje domove, mušrici Mekke su opljačkali njihov imetak, a prirodno pravo prognanih, potlačenih i opljačkanih je da povrate svoje pravo i opljačkanu imovinu.

Prvim muslimanima se ukazala prilika za to kada je mušrička karavana, predvođena Ebu Sufjanom, krenula u Šam natovarena muslimanskom robom. Upravo je ta karavana bila direktan povod za Bitku na Bedru. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio je muslimanima da presretnu karavanu i vrate svoju imovinu.

Islamski učenjaci navode da je jedina bitka u historiji, od Adema, alejhi selam, do danas, čiji je ishod bio poznat prije početka, upravo Bitka na Bedru. Naime, Allah, dželle šanuhu, obećao je muslimanima jednu od dvije stvari: ili karavanu s robom ili pobjedu nad mušricima.

Budući da je karavana bila spašena, muslimani su se našli licem u lice s mušričkom vojskom koja je krenula u susret muslimanima želeći ih potpuno poraziti i uništiti, ne znajući da je Allah odredio njen poraz i uništenje.

No, i pored toga, muslimani, posebno muhadžiri, željeli su da bez problema i bez borbe preuzmu i povrate svoje stvari od mušrika – i to je ono što je duboko utkano u ljudsku prirodu -, kao što se navodi u ajetu: ”I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine – a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana.” (El-Enfal, 7.)

Međutim, Uzvišeni Allah je želio da prvi muslimani, učesnici Bitke na Bedru, budu nosioci časti i predvodnici veličanstvenog islamskog džihada, te da posluže kao savršen primjer borbe za uzvišene principe i ljudska prava, svim muslimanima do Sudnjega dana.

Dakle, velika Bitka na Bedru nije puki historijski događaj čije vrijeme je davno prošlo, već učitelj i svjetiljka koja muslimanima u svakom trenutku i u svim generacijama obasjava put slave, prosperitetnog i dostojanstvenog života, onda kada ispune uvjete za to kao što su ih ispunili prvi muslimani, slavni učesnici Bitke na Bedru.

Bitka na Bedru krije u sebi značenje obnove i preporoda, onda kada muslimani odlučno ustanu da brane i promoviraju istinu i da se bore protiv zablude, laži i nepravde.

Allaha molimo da islamski ummet doživi svoj istinski preporod i povrati svoju slavu i vođstvo, na našim rukama. SAFF