Ovako su srpski popovi ispraćali jedinicu “Škorpioni” kada su kretali u Bosnu: Ruska pravoslavna crkva ispraća Putinove vojnike u Ukrajinu


Sve što danas radi ruska vojska u agresiji na Ukrajinu činila je i srpska vojska u agresijama na Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Kosovo. Isti je odnos i Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve. Danas u Ukrajini vidimo kako Ruska pravoslavna crkva ispraća Putinove vojnike sa molitvama iako znaju da oni čine zločine nad ukrajinskim narodom. Ovako su srpski popovi ispraćali jedinicu “Škorpioni” kada su kretali u osvajanje Srebrenice.