Novi direktor sarajevskih zaštićenih prirodnih područja NiP-ovac Asad Jelešković - BH Vijesti

Novi direktor sarajevskih zaštićenih prirodnih područja NiP-ovac Asad Jelešković


Asad Jelešković, član Naroda i pravde i kandidat na Lokalnim izborima 2020. za Općinsko vijeće Ilidža imenovan je za direktora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost Upravnom odboru Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja da se Jelešković, diplomirani inženjer poljoprivrede, imenuje za direktora na period od četiri godine.

Javna ustanova obuhvata spomenike prirode Vrelo Bosne i Skakavac, Zaštićeni pejzaž Bentbaša, te zaštićene pejzaže Trebević i Bijambare.

Prethodno je UO dužnosti razriješio dotadašnjeg direktora ustanove Osmana Delića. Delić je u prethodnom periodu po isteku mandata direktora bio vršilac dužnosti direktora do izbora novog direktora.

Jelešković je ranije, za vrijeme vladavine “Šestorke”, bio direktor Kantonalnog javnog preduzeća Poljoprivredno dobro Butmir Sarajevo.

U tom periodu Jelešković je na ugovor o djelu primio i svog stranačkog kolegu, a sada predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilidža Tarika Stambolića, o čemu je Faktor već pisao.

Podsjećamo, Jelešković je tada Vladi KS uputio zahtjev za davanje saglasnosti za angažovanje jedne osobe na šest mjeseci.

– Isti bi obavljao poslove analiziranja do sada preuzetih radnji od strane preduzeća u vezi sa sudskim sporovima i drugim određenim segmentima u 2019. godini te sačinio izvještaj – stajalo je u tom zahtjevu koji je Jelešković uputio Vladi KS.

Nakon dobijene saglasnosti angažirao je Stambolića na ugovor o djelu za što je Stambolić mjesečno primao po 1.700 maraka.

Sektor za pravne i finansijske poslove KJP Poljoprivredno dobro Butmir je tadašnjem direktoru preduzeća Jeleškoviću, koji je i na tu poziciju imenovan na prijedlog NiP-a, dostavio mišljenje u kojem ističu da je zaključivanje ugovora o djelu sa Tarikom Stambolićem na poslovima analiziranja dosadašnjih poduzetih radnji preduzeća u vezi sa sudskim sporovima i drugim određenim segmentima u suprotnosti sa Zakonom o radu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

– Ugovor o djelu se zaključuje za poslove za koje preduzeće ima sistematizovano radno mjesto, odnosno ima sistematizovanu službu za ovakve i slične poslove. Ako tome dodamo još to da preduzeće ima ugovor sa advokatskom kancelarijom “Sanel Nezirić”, koja zastupa preduzeće u sudskim sporovima vrijednosti više od 50.000 KM, jasno je da nema nikakve potrebe za angažiranjem drugog lica za obavljanje navedenih poslova jer te iste poslove može obavljati Služba za opće, pravne i ekonomske poslove ili advokatska kancelarija – navodi se u mišljenju.

Stambolić je naplatio blizu 15 hiljada maraka po osnovu ugovora za koji je angažiran u ovom preduzeću a što mu je omogućio stranački kolega Jelešković.

Posljednju saglasnost za prijem radnika potpisao je bivši ministar privrede KS Haris Bašić (NiP) i to 29. januara, istog dana kada je smijenjena Vlada KS. Bašić je sada zamjenik gradonačelnice Sarajeva.

 

Ranije smo pokušavali Jeleškovića kontaktirati da nam pojasni kakve je nepravilnosti istraživao i pronašao u PD Butmir Stambolić za vrijeme svog angažmana, ali nam je kazao da ne želi komentirati ništa za Faktor jer smo “tendenciozno pisali”.