NiP je jedini primjer organizacije u historiji islama koja podržava parade


Narod i pravda najviše povlači glasače iz bošnjačko-muslimanske baze. Zbog samodeklaracija o narodnoj orijentaciji ove stranke, oni zaista imaju takvu etiketu. To je razlog što su s početkom stasavanja ove političke opcije njima pristupili članovi koji imaju i bošnjački i muslimanski identitet.

Ipak, kada se pogleda konkretno djelovanje NiP-a, jasno je da je to stranka liberalne orjentacije, ili, u najboljem slučaju, političkog centra. Ako se uzme u obzir imenovanje i podrška imenovanju radikalnih ljevičarskih kadrova, poput Ivane Marić, Envera Kazaza, Dine Mustafića i Bakira Hadžiomerovića, jasno je da NiP nije stranka sa desnice.

Analizirajući konkretne politike Trojke, čiji dio je i NiP, još jasnije se može vidjeti liberalno-ljevičarsko usmjerenje. Davanjem Mostara u ruke HDZ-u i pogodovanje Fikretnu Abdiću da ovlada Valikom Kladušom, Trojka je pokazala da u efektivnom slislu nema nikakvih dodirnih tačaka da narodno-nacionalnom profilacijom koju ističe kao svoju zastavu.

Na kraju, ako se zna da je NiP omogućio da Sarajevo dočeka dvije parade, sa trećom koju će osigurati u junu 2022. godine, definitvno se dokazuje da je NiP u svojoj rezultanti liberalna partija. Može se reći da oni koji podržavaju ovu stranku, na bilo koji način da to rade, direktno učestvuju u organiziranju ovakvih povorki. Teško da ima bilo gdje na svijetu, kada sada tako i u prošlosti, da postoji primjer da žene sa hidžabom, vjernici praktikanti i dio uleme podržavaju i osiguravaju organizovanje parada. Iako im je teško ovo priznati, činjenice su neumoljive. Mora se napomenu da do vladavine Trojke u Sarajevu nije bilo ovakvih šetnji. Čak i jednu godinu kada je tu vladavinu prekinula vlast na čelu sa SDA, prekinut je i paradni niz, da bi bio nastavljen sa ponovnom uspostavom vlasti koju predvodi NiP.

Dakle, u istoriji islamskih društava ne postoji primjer da su deklarisani muslimani, sa nizom vanjskih i suštinskih obilježja ove vjere, bili aktivni dio politike koja je i dozvoljavala i organizovala smotre koje predstavljaju ponašanja suprotna i kažnjiva kur'anskim propisima. Vjerovatno će ova pojava, sa vremenske distance i od strane svjetskih islamskih učenjaka, biti promatrana i istraživana sa društvenog i teološkog aspekta.

DEBLOKADA.COM