Nikšiću za proslavu genocida krivi svi osim SNSD-a i tužioca Kajganića

Nikšićevo pravdanje je ustvari sinteza njegovog neznanja, lakomislenosti ali i opasnosti koju predstavlja za državu Bosnu i Hercegovinu jedan tako neuk čovjek koji sa secesionistima „pregovara“ o državi, a ustvari samo se brine za vlastitu fotelju.

O obimu neznanja sadržanog u Nikšićevoj  objavi,  govori činjenica da niti u jednom slovu nije naveo jedini nadležan organ koji prema zakonu ima obavezu da procesuira one koji ne provode odluke sudova u Bosni i Hercegovini – Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zašto je to tako?

Vjerovatno zato što je na čelu Tužilaštva Bosne i Hercegovine navodni kadar SNSD-a Milanko Kajganić  pa da ne bi slučajno „provocirao“ Dodika „nesuvislim izjavama“ koje idu u pravcu toga da bi Kajganić trebao da radi svoj posao i procesuira Dodika radi nasrtaja na ustavni poredak i neprovođenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je 9. januar utvrdio neustavnim kao dan Rs. Nikšić dakle ne smije da spomene nadležno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine čije nepostupanje ohrabruje Dodika da iz godine u godinu pravi proslavu genocida u Republici srpskoj.

Međutim, kantonalno opterećen Nikšić „kritikovao“ je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmu Cikotića i ministra odbrane Bosne i Hercegovine generala Sifeta Podžića zašto nisu ništa preduzeli da spriječe održavanje proslave genocida. Ministarstvo sigurnosti u svom sastavu ima SIPA-u koja radi prema nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine i onog tužioca čije ime i ime institucije čije ime Nikšić nije smio ni da spomene u svome obraćanju javnosti.

Ministarstvo odbrane nije komadant Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, već je to Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pa evo prilike Nikšiću da kaže Bećiroviću da ovaj kao vrhovni komandant Oružanih snaga BiH naredi pokret na Istočno Sarajevo.

Dakle, koliko je neukost opasna govori i činjenica da je Nikšić spreman provocirati i oružani sukob samo da ne spomene instituciju Tužilaštva BIH ili da ne osudi proslavu genocida, jer je najvažnije „ne provocirati Dodika“.

Činjenica da lice koje pretendira da vodi državne procese ne zna ni podjelu nadležnosti, da ne zna kako funkcioniše lanac komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, da ne zna po čijem naređenju SIPA postupa i koje ne smije da spomene Tužilaštvo Bosne i Hercegovine jer je ono pod navodnom Dodikovom kontrolom pa bi ga mogli Dodik i Čović zamijeniti drugim kadrom Osmorke na mjestu premijera FBIH govori mnogo samo za sebe.

U cijelom obraćanju koje je Nikšić objavio u nedelju navečer nije navedeno niti jedno slovo osude slavlja genocidnog naslijeđa, nije pokazano suosjećanja sa povratnicima, žrtvama, niti je iskazana zabrinutost radi činjenice da je ratni zločinac Vladimir Putin odlikovan jučer od strane njegovog koalicionog partnera.

Tužni pasusi faktografskih netačnih navoda i izlizanog politikanstva bez imalo patriotizma izazivaju tugu i razočaranje kod nekada mnogih simpatizera SDP koji su na ovu stranku gledali kao na bedem države, a ne na stranku koja neće smjeti spomenuti državnog tužioca ili osuditi proslavu genocida.

(M.T.)