Nerad KJKP Rad: Efendić uručio premijeru peticiju potpisanu od strane 5464 stanovnika naselja Saraj Polje i Dobrinja


Načelnik sarajevske Općine Novi Grad Semir Efendić objavio je na društvenim mrežama da se u zadnje vrijeme javlja veliki broj građana koji se žale na to da od policije dobijaju kazne za parkiranje vozila mjestima na kojima ranije nikada nisu kažnjavani.

– Na pitanje zašto dobijaju kaznu tamo gdje do sada to nije bio slučaj često bivaju upućeni na općinu kao da je općina tako odlučila. Obavještavam javnost da općina izuzev Bulevara Branilaca Dobrinje, te ulica Teheranski Trg i Hasana Sućeske na Saraj Polju, nije vršila nikakve izmjene režima saobraćaja niti će se to raditi bez prethodnih priprema, reorganizacije unutrašnjeg saobraćaja, osiguranja dodatnih mjesta za parkiranje i postavljanja adekvatne signalizacije te blagovremenog informisanja građana o svemu.

Sve što se dešava mimo toga i mimo tri ulice koje su pobrojane je samoinicijativna aktivnost policije i ja ih pozivam da se pridržavaju isključivo saobraćajne signalizacije o zabrani parkiranja te da se nikako ne upuštaju u tumačenje planske dokumentacije niti bilo kakvu vrstu slobodne procjene gdje je dozvoljeno, a gdje nije dozvoljeno parkiranje – poručio je Efendić.

On je također napisao da je danas konačno održan sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo Edinom Fortom na temu upravljanja javnim garažama kojih u općini Novi Grad ima 11 u naseljima Saraj Polje i Dobrinja.

 

– Premijeru je uručena peticija potpisana od strane 5464 stanovnika ovih naselja kojom je zatraženo da KJKP Rad smanji cijene zakupa na gornjim nenatkrivenim etažama garaža sa 40 na 20KM i da se konačno započne sa ulaganjem u održavanje objekata garaža u koje decenjama nije uložena ni jedna marka. Što se tiče KJKP Rad oni priznaju da nisu vršili niti vrše bilo kakva ulaganja u objekte javnih garaža i oni na ovo pitanje gledaju isključivo kroz prizmu uposlenika koji tamo rade. Elem, po onome što sam ja vidio garaže su za njih neka vrsta socijalnih ustanova gdje se premještaju zaposlenici sa drugih radnih mjesta koji imaju rješenja o ograničenju radnih sposobnosti, a nemaju uslove za penzionisanje.

Radi se o lokalnom problemu koji mi ne možemo i ne želimo ignorisati i spremni smo učiniti sve da se on riješi. U isto vrijeme građani moraju biti upoznati šta je čiji posao. U ovom trenutku upravljanje garažama je isključivo kantonalni posao te smo se zbog toga u ime građana i obratili Kantonu, odnosno premijeru Kantona sa konkretnim prijedlozima kako da se problem riješi – istakao je Efendić.