Na insistiranje premijera Novalića: FUP za 2,5 miliona KM nabavlja naoružanje, MTS-a i specijalna vozila


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici utvrdila je Nacrt budžeta FBiH za 2022. godinu u kojem je samo za kupovinu opreme za potrebe Federalne uprave policije (FUP) planirano 2,5 miliona KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP).

 

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, koji se do sada bavio svime osim ministarstvom na čijem je čelu, pojasnio je kako će navedena sredstva biti korištena za nabavku opreme, specijalnih vozila za potrebe Specijalne policijske jedinice (SPJ), naoružanja kao i materijalno-tehničkih sredstava.

– U tekućoj godini planiramo prijem i novih 60 policijskih službenika u FUP što će se direktno odraziti na jačanje sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine – rekao je ministar Čampara.

Ministar je istakao kako se vrše pripreme za proširenje kapaciteta smještaja jednog dijela Specijalne policijske jedinice (SPJ) u Centru za obuku „Mahir Begić“ u Suhodolu.

– Sve navedene aktivnosti sprovodimo u saradnji s FUP-om koji namjeravamo dodatno ojačati kako u materijalno-tehničkom smislu isto tako i u smislu kadrova – kazao je Čampara.