Na bolji svijet preselio zlatni ljiljan Osman Đuderija, heroj koji je topom s ramena uništio četnički tenk na Proskoku - BH Vijesti

Na bolji svijet preselio zlatni ljiljan Osman Đuderija, heroj koji je topom s ramena uništio četnički tenk na Proskoku


Đuderija će ostati upamćen kao borac 182. druge Viteške (fočanske) brigade, koji je na lokalitetu Proskok, na obroncima planine Igman, nakon žestokih borbi koje su se u julu 1993. godine vodile prsa u prsa, uspio uništiti prvi tenk u koloni i tako zaustaviti tenkovski bataljon, nakon čega su se ostali povukli.

Bitka na Proskoku počela je 10. jula, a završena je 31. jula 1993. u sklopu operacije “Lukavac” Vojske Republike Srpske sa 15.000 ljudi, koju je vodio lično ratni zločinac Ratko Mladić.

Cilj im je bio presijecanje Sarajeva i njegovo stavljanje u potpuno okruženje.

Mladićevi vojnici napadali su kotu Proskok, koju je branila 182. Viteška (fočanska) lahka brigada Armije Republike BiH koja se tu povukla sa Grebka.

27. GODIŠNJICA BITKE

Uništeni tenk svjedoči: Dan kada su Fočanski vitezovi na Proskoku zaustavili zločinca Mladića

Na Proskoku je postavljena prva linija odbrane, a ona je držana do momenta kada 182. brigada više nije mogla da ostane na toj lokaciji zbog velikog broja poginulih i ranjenih boraca. Borbe su trajale 20 dana, a nakon ogromnih gubitaka u ljudstvu, 46 poginulih i 200 ranjenih, borci 182. su se povukli.

Prema svim vojnim doktrinama ovo je bilo nemoguće braniti. Na jednog pripadnika Armije RBiH išlo je deset srpskih vojnika, plus teško i lahko naoružanje koje su oni imali. U drugom tenku koji je jurišao na Armiju RBiH lično je sjedio Ratko Mladić i komandovao operacijom.

Na Proskok je prije pet godina prebačen i autentični tenk srpske vojske koji je uništio Osman Đuderija. Osman je tenk uništio kineskim bestrzajnim topom, s ramena. Na­kon ovo­ga podviga na Igma­nu, borci su ga prozvali ra­znim na­di­mci­ma: Osman Tenko­ubi­ca, Gra­di­telj Oba­le Tenkovače, To­bdži­ja s Ra­me­na, Ki­nez Be­strza­jac…

Zločinac Ratko Mladić održao je u Vlasenici u decembru 1995. godine govor u kojem je spomenuo 13. juli 1993. godine.

– Bio sam osam sati u okruženju. Na nas je nadirala Fočanska muslimanska brigada – rekao je tada Mladić.

Dženaza Osmanu Đuderiji će se klanjati ispred džamije u Sokolović Koloniji sutra prije džume namaza, u 11.30 sati.