Mutap, Barić i Ožegović su pravosnažno oslobođeni, Alisa i Dupovac imaju pravo žalbe - BH Vijesti

Mutap, Barić i Ožegović su pravosnažno oslobođeni, Alisa i Dupovac imaju pravo žalbe

S druge strane, svih petero optuženih, uključujući pored Dupovca i Ramić i Zijada Mutapa, policajca Josipa Barića, te recepcionera hotela Crystal Muamera Ožegovića, oslobođeno je od optužbi za organizovani kriminal.

Kako je prilikom obrazlaganja presude pojasnio predsjedavajući Sudskog vijeća sudija Staniša Gluhajić, provedeni dokazi Tužilaštva nisu bili dovoljni da bi Vijeće izvelo zaključak da je postojala organizovana kriminalna grupa i da je njome rukovodio Zijad Mutap, a da su drugi poduzimali radnje po njegovim instrukcijama, kako je to u optužnici navelo Tužilaštvo.

Alisa Ramić i Hasan Dupovac tako su osuđeni za pojedinačna krivična djela, ali ne u sklopu navodne organizovane grupe.

S obzirom na to da je Apelaciono vijeće danas u odnosu na Zijada Mutapa, Josipa Barića i Muamera Ožegovića potvrdilo prvostepenu oslobađajuću presudu, ona je automatski postala i pravosnažna i na nju nije dozvoljena žalba.

Konačnu tačku na ovo suđenje dat će Trećestepeno vijeće Suda Bosne i Hercegovine, kojem je dozvoljena žalba u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka presude.

Za očekivati je da će advokati Dupovca i Ramić uložiti žalbu, a pravo žalbe na visinu izrečene sankcije ima i Tužilaštvo BiH.