Ministar Hadžović odgovorio "zabrinutoj" Baraliji: Ovo je naslijeđeno, Skupština usvaja budžet i to nema veze sa SDA - BH Vijesti

Ministar Hadžović odgovorio “zabrinutoj” Baraliji: Ovo je naslijeđeno, Skupština usvaja budžet i to nema veze sa SDA

– Ovaj transfer realizuje se u mjesečnim tranšama, na bazi zahtjeva korisnika, bez odluke Vlade HNK, iako je članom 35. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona definisano da će se realizirati po odluci Vlade. Nije definisana namjena korištenja sredstava, niti su pisanim aktom regulisana prava i obaveze, čime nisu stvoreni preduvjeti za izvještavanje i nadzor nad utroškom ovih sredstava, što je obaveza propisana članovima 46. i 57. Zakona o budžetima u FBiH i članom 41. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona – stoji u izvještaju Ureda za reviziju.

Ministar Rašid Hadžović tvrdi da oni nemaju kontrolu nad ovakvim stvarima iz razloga što budžet usvaja Skupština HNK.

– Ovo je nešto što smo naslijedili iz prethodnih mandata. Skupština HNK usvaja budžet i mi tu nemamo ingerencija. To je naslijeđeno i to nema veze ni sa mnom ni sa SDA – kratko je prokomentirao Hadžović.

Zanimljivo je da je informaciju o izdvajanju novca iz budžeta HNK-a za HDZ-ovu TV iskoristila Irma Baralija za napad na SDA  iako je ista na “mostarskim izborima”zajedno sa svojom stranačkom kolegicom Čavar predala Mostar u ruke HDZ-ovom gradonačelniku.