Mandić i Hadžibajrić promašili adresu, obratili se pogrešnom sudu; Ustavni sud BiH odbacio njihovu apelaciju protiv…


U aprilu ove godine ove dvije sarajevske općine su ustvrdile da je Komisija “jednostrano, proizvoljno i bez učešća apelanata, te bez valjanog pravnog osnova donijela Odluku o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom, kojom se uža gradska jezgra općina Centar i Stari Grad proglašava historijskim urbanim krajolikom”.

“Odbacuje se kao nedopuštena apelacija koju su podnijele Općina Stari Grad Sarajevo i Općina Centar Sarajevo protiv Odluke Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine broj 07.2-2.3-81/20-7 od 2. studenoga 2020. godine, zbog nenadležnosti Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine za odlučivanje”, navedeno je u Odluci Ustavnog suda BiH.

Podsjećamo, u aprilu ove godine ove dvije sarajevske općine su ustvrdile da je Komisija “jednostrano, proizvoljno i bez učešća apelanata, te bez valjanog pravnog osnova donijela Odluku o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom, kojom se uža gradska jezgra općina Centar i Stari Grad proglašava historijskim urbanim krajolikom”.

“Shodno navedenom, proizvoljnom i neutemeljenom Odlukom Komisije, potpuno suprotno mandatu i cilju zbog koje je Komisija uspostavljena odredbama Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir, izvršen je direktan prijenos ustavnih i zakonskih nadležnosti apelanata na veće nivoe vlasti, potpuno ili djelomično ograničeno pravo mirnog uživanja imovine i raspolaganja istom apelanata kao jedinica lokalne samouprave, tako i širokog korpusa fizičkih i pravnih osoba koja su vlasnici dobara u tako širokom prostoru, čime je učinjena gruba povreda prava Ustava BiH i Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i niz zakonskih propisa kojim je zaštićeno pravo na imovinu, odnosno strogo definirani uvjeti pod kojima to pravo može biti ograničeno”, navedeno je tada u saopćenju sartajevskih općina.

Načelnik Općine Centar Sarajevo tvrdio je tada u medijima da im se “ne dozvoljava rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Mis Irbina.

“Evo kako u praksi izgleda djelovanje Faruka Kapidžića i njegove tzv. zaštite Historijskog urbanog krajolika. U saradnji sa HDZ ministrom ne dozvoljavaju rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici Mis Irbina”, napisao je Mandić.

No, kada je pisao žalbe, Mandić se obratio pogrešnom sudu.

“Ustavni sud ukazuje da, dakle, niti u konkretnomu slučaju, nije nadležan da preispituje odluku Povjerenstva”, piše u Odluci Ustavnog suda BiH.

(Istraga.ba)