"Liderisanje procesima" u Skupštini KS: Konaković prstom, Vranić na mjesto - BH Vijesti

“Liderisanje procesima” u Skupštini KS: Konaković prstom, Vranić na mjesto

Naime, kada je ministar Vranić trebao obrazložiti razloge za stavljanje Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava kao i osnovama i kriterijima, mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo na dnevni red, Konaković je pokazao Vraniću da se vrati na mjesto, taman kada je ovaj ustao i krenuo prema govornici.

Prethodno predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić nije dao riječ zastupniku Mirzi Čeliku, a Konaković je pokazao Vraniću da ni on ne ustaje da obrazlaže svoju tačku predloženu za dnevni red.

Vranić se vratio na mjesto, a Konaković je pokazao i Okeriću kako se Vranić neće obraćati.

Ta tačka nije dobila podršku i nije uvrštena na dnevni red.

“Liderisanje procesima”, kako Konaković to uobičava reći, pogledajte u videu ispod.