Koncept vođenja kadrovske politike Vlade Kantona Sarajevo


Koncept rada Vlade Kantona Sarajevo i vođenja kadrovske politike u ovom kantonu najviše sliči priči o vrijednom mravu i lavu.

Naime, pripovijeda se da je u šumi živio vrijedni mrav koji je svako jutro odlazio na posao veseo, pun elana i entuzijazma. Njegov neumorni i predani rad davao je zadivljujuće rezultate, tako da je prozvodio daleko iznad prosjeka.
Kad je lav vidio kako mrav radi izuzetno efikasno bez nadzora, rekao je sebi: “Ako mrav radi sa svom ovom energijom i požrtvovanošću, a da ga niko ne nadzire, kakve će tek rezultate ostvarivati u proizvodnji ako mu postavim supervizora?” I tako je lav zaposlio žohara kao glavnog nadzornika ili supervizora koji je imao zadatak da prati i kontroliše rad vrijednog mrava.
Prve odluke supervizora žohara bile su:
– Uspostaviti sistem za praćenje dolazaka i odlazaka s posla;
– Angažiranje sekretara za pisanje izvještaja;
– Postaviti pauka da upravlja arhivama i nadgleda telefonske pozive.
Lav je bio zadovoljan žoharovim odlukama i zamolio ga je da unaprijedi svoju ”ekspertizu” i da na spisak odluka doda još i ”dijagram aktivnosti” i ”analizu podataka”, te da svoje odluke predstavi na sljedećem sastanku Upravnog odbora.
Da bi uspješno obavio zadatak, žohar je kupio računar i laserski printer, te je imenovao muhu kao odgovornog službenika u Odjelu za informisanje.
Međutim, mrav se nije složio sa obiljem administratvinih aspekata u novom sistemu i sa mnoštvom sastanaka koji samo troše vrijeme i trud.
Kad je lav osjetio da postoji problem sa izvedbom i implementacijom žoharove ”ekspertize”, odlučio je sljedeće:
– promijeniti mehanizam rada u Odjelu;
– Dati zadatak skakavcu, zbog njegove stručnosti, da izradi plan unaprijeđenja rada administracije.
Nakon postavljenja, skakavac je donio i prve odluke:
– kupiti novi namještaj;
– kupiti udobne prostirke za osoblje;
– Imenovati ličnog asistenta koji će mu pomagati u unapređenju strategija razvoja i budžetiranja. Nakon što je lav pregledao operativne troškove, smatrao je potrebnim smanjiti troškove, a da bi postigao taj cilj, imenovao je sovu za finansijskog savjetnika. Nakon što je sova tri mjeseca proučavala situaciju, predala je lavu svoj izvještaj u kojem je zaključila da Odjel pati od viška osoblja. Tako je lav odlučio odstraniti i otpustiti vrijednog mrava.
Iako bi se ova priča mogla odnositi na sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, ipak Vlada Kantona Sarajevo je najpogodnija za usporedbu sa ovom zamršenom pričom o mravu i lavu. Do neki dan se u Sarajevu nije moglo hodat od žohara, a osim toga, oni su šampioni u politikantstvu, nepotizmu i nezakonitom smjenjivanju sposobnih i poštenih ljudi u javnom sektoru.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

SAFF