Konaković i društvo odbili primiti u radni odnos mlade doktore koji su bili na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa - BH Vijesti

Konaković i društvo odbili primiti u radni odnos mlade doktore koji su bili na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa


Zastupnici iz Kluba Naroda i pravde, Naše stranke i SDP-a ostali su suzdržani po ovom pitanju, a za usvajanje ove inicijative glasali su zastupnici iz SDA, DF-a i SBB-a

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo ispred Kluba SDA Haris Zahiragić podnio je inicijativu kojom se zadužuje Vlada KS da napravi program i na sistemski način riješi prijem svih mladih doktora koji će im omogućiti godinu radnog iskustva kako bi dobili priliku i stekli uvjete za specijalizaciju. Sa 16 glasova “za” i 16 “sudržanih” ova inicijativa nije usvojena.

Zastupnici iz Kluba Naroda i pravde, Naše stranke i SDP-a ostali su suzdržani po ovom pitanju.

– Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja osigura prijem svih mladih doktora koji su bili angažovani u borbi protiv pandemije COVID-19 u javnim zdravstvenim ustanovama, na period od najmanje godinu, a zatim i svih mladih doktora koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje – stoji u inicijativi Zahiragića koju je oborila aktuelna većina.

Za usvajanje ove inicijative glasali su zastupnici iz SDA, DF-a i SBB-a.

Osim ove inicijative, zastupnici “Trojke” izjasnili su se protiv Zahiragićeve inicijative da se u program jednokratne pomoći za zdravstvene radnike uključe i radnici Hitne pomoći KS.