KOMŠIĆ SA NIZOZEMSKIM PARLAMENTARCIMA: “Konstitutivnost je neprihvatljiva, izbora mora biti”


Sagovornici su razgovarali i o odnosu građana Bosne i Hercegovine prema aktuelnim političkim pitanjima, zaključivši da svi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo etničko porijeklo moraju biti jednaki pred zakonom.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se sa delegacijom Komiteta za evropske poslove Predstavničkog doma Kraljevine Nizozemske.

Tokom sastanka predstavnici nizozemske delegacije istakli su razloge svoje posjete Bosni i Hercegovini, navodeći da se žele što bolje upoznati sa aktuelnim političkim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini. Delegacija Komiteta za evropske poslove Predstavničkog doma Kraljevine Nizozemske izrazila je zabrinutost zbog najave blokade općih izbora, te istakla da oktobarski izbori trebaju biti održani.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izrazio je zahvalnost Komitetu za evropske poslove Predstavničkog doma Kraljevine Nizozemske zbog principijelnog i dosljednog stava Kraljevine Nizozemske u pogledu zahtjeva za ispunjenjem evropskih pravnih standarda koji su preduslov za evropski put Bosne i Hercegovine, kao i zahvalnost za principijelan stav kada je riječ o antievropskom principu konstitutivnosti naroda.

Sagovornici su razgovarali i o odnosu građana Bosne i Hercegovine prema aktuelnim političkim pitanjima, zaključivši da svi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo etničko porijeklo moraju biti jednaki pred zakonom.

Konstatovano je da pojedini predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini moraju biti precizniji kada govore o protivljenju pojedinih politika usvajanju reformskih zakona, kako bi se jasnije utvrdila politička odgovornost za aktuelne blokade.

Tokom sastanaka istaknuto je da etnički koncept uređenja društva i države producira organizovani kriminal i sistemsku korupciju te da takav koncept kroz provođenje reformi mora biti odbačen.

Ispred Komiteta za evropske poslove Predstavničkog doma Kraljevine Nizozemske sastanaku su prisustvovali: Attje Kuiken, Ruben Brekelmans, Jasper van Dijk, Kati Piri, Corinne Ellemeet, Tanahan Kuzu, Jan Peternotte i Renee Konings.

(SB)