Komšić: Dodik hoće da odvoji energetsku infrastrukturu od svega onoga što je BiH i integriše je sa Srbijom - BH Vijesti

Komšić: Dodik hoće da odvoji energetsku infrastrukturu od svega onoga što je BiH i integriše je sa Srbijom

Govoreći o temi istočne i južne plinske interkonekcije, Komšić kaže da današnji svijet tako funkcionira da ste bez energije ništa, da ne možete funkcionirati.

– Nije sporno da se realiziraju novi projekti, pogotovo nije sporno da se BiH snabdijeva sa prirodnim plinom sa više strana, da ne ovisi samo o jednoj strani kao što je to do sada slučaj. Govorimo o snabdijevanju koje dolazi iz Rusije preko postojećih plinovoda, ali ono što dobijamo plina, većinom u Federaciji, manje u RS-u, zapravo dolazi iz istog izvora – naveo je.

Zato naglašava da nije sporno da se razvija plinska mreža po cijeloj BiH izuzev da nema pokušaja podrivanja te enegetske kičme BiH kao države.

– Sa novom istočnom interkonekcoijom je problem što predsjednik RS-a Milorad Dpodik i politika u ovom entitetu zapravo žele da se odvoje sa kraka preko kojeg plin dolazi u BiH. Već imate tu infrastrukturu koja vodi plin od Zvornika prema Sarajevu, Visokom, Zenici gdje su najveći potrošači. a na zahtjev RS-a već je urađena jedna konekcija Zvornik-Bijeljina.

Međutim, Dodik hoće preko te nove istočne intekonekcije da odvoji potpuno energetsku infrastrukturu od svega onoga što je BiH, od onoga što ide ka Sarajevu, na način da integrira energetsku infrastrukturu sa Srbijom. To je suština problema – rekao je Komšić.