KARAMATIĆ I CVITANOVIĆ OTKRILI ŠTA ZNAČI 7. ZAKLJUČAK HNS-a: Čović bi od BiH da NAPRAVI uniju tri republike


“Oni su za mene obavezujući, biće obavezujući dok god imamo situaciju koju danas imamo, jednaku težinu ima i prvi gdje potpora, i drugi i treći do onog sedmog”, kaže Dragan Čović, predsjednik HNS-a.

Posljednji, sedmi zaključak HNS-a privukao je najviše pažnje. U njemu piše da ako se i dalje nastavi s procesom dekonstituiranja hrvatskog naroda, HNS će pokrenuti “sve pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju BiH na načelima federalizma”.

“Oni su za mene obavezujući, biće obavezujući dok god imamo situaciju koju danas imamo, jednaku težinu ima i prvi gdje potpora, i drugi i treći do onog sedmog”, kaže Dragan Čović, predsjednik HNS-a.

Nije ulazio u suštinu predsjednik HDZ-a, no jeste HSS-ov Mario Karamatić, a pridružio mu se i predsjednik HDZ-a 1990.

“To bi značilo da bi BiH trebala biti ili unija tri republike, ili unija tri entiteta, ili unija tri kantona, kako god, mogu biti građanski entiteti, kako god, apsolutno ni to nije sporno, i da konačno od ovoga napravimo jednu funkcionalnu državu”, poručuje Mario Karamatić, predsjednik HSS.

“Ako neko pokuša još više minorizirati položaj hrvatskog naroda u BiH da ćemo mi svim pravnim sredstvima krenuti uređenje BiH, temeljem na federalizmu i konsocijacijskoj demokraciji. Mislim da je to u suštini i u konačnici najbolje rješenje”, smatra Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ 1990.

(SB)