Kako su izgledali budžeti FBiH za mandata Nermina Nikšića, u šta je 2014. potrošeno 5,7 miliona KM? - BH Vijesti

Kako su izgledali budžeti FBiH za mandata Nermina Nikšića, u šta je 2014. potrošeno 5,7 miliona KM?


Mnogo je zamjerki opozicije, u prvom redu SDP-a, na rad sadašnje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i kada je riječ o Prijedlogu budžeta Federacije za ovu godinu, a koje smo mogli čuti na posljednjoj sjedinici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Vrlo česte kritike na račun Vlade dolaze i iz Doma naroda FBiH, delegata iz opozicije poput SDP-a, NIP-a, Naše stranke… Oni budžet za ovu godinu koji je rekordan zovu prenapuhanim i nerealnim.

U budžetu FBiH za ovu godinu nižim nivoima vlasti će ići 239 miliona KM.

Te 2014. godine za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća planirano je 168.500 KM, a nije suvišno napomenuti da su te godine našu zemlju, Federaciju BiH, pogodile poplave. Kada je riječ o tekućim transferima drugim nivoima vlasti – Savezu općina i gradova, opet je krajnji broj bio nula.

Što se tiče izdvajanja za povratnike i raseljene, te 2014. godine planirano je 19,8 miliona KM, a u Vladi premijera Fadila Novalića ta cifra je u ovogodišnjem budžetu viša od 40 miliona KM.

Upitna opravdanost isplaćenih 5,7 miliona KM

Napravit ćemo paralelu i kod izdvajanja za Srebrenicu, planirano je te 2014. godine 1,4 miliona KM, a u budžetu za ovu godinu pet miliona KM.

Federalni revizori u finansijskom izvještaju o radu Vlade Federacije BiH 2014. za mandata Nermina Nikšića imali su mnoštvo zamjerki.

– Uvidom u prezentiranu dokumentaciju može se zaključiti da je iz budžeta FBiH za 2014. godinu upitna osnovanost i opravdanost isplaćenih sredstava u iznosu od 5.761.843 KM, što čini 81,32 posto rashoda i izdataka Tekuće rezerve Vlade FBiH, jer raspodjela nije izvršena u skladu sa odredbama Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2014. godinu. Smatramo da su se ista pri planiranju budžeta mogla predvidjeti i planirati – naveli su revizori.

Zamjerke su bile i na rad komisija.

– Naknade za rad članova komisija u revidiranoj godini isplaćene su u neto iznosu 116.857 KM (bruto 143.950 KM). Ne može se u potpunosti potvrditi opravdanost isplata ovih naknada, s obzirom na to da se radi o angažovanju zaposlenih u raznim komisijama za poslove koji su u nadležnosti Vlade Federacije BiH i koji su utvrđeni zakonskim i drugim propisima i u vezi su s radnim ciklusom uposlenih. Prilikom formiranja komisija u pojedinim slučajevima nisu ispoštovane odredbe Uredbe o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od Vlade FBiH i rukovodilaca federalnih organa – navode revizori.

Nema procjene efekta

U postupku revizije, utvrđeno je da nije jasno definisan način izvještavanja o utrošku sredstava transfera, što kao posljedicu ima različite izvještaje i neuporedive podatke.

– Posebno ističemo da nije propisano ni utvrđivanje, odnosno procjena efekata koji su postignuti utrošenim sredstvima, a koji bi trebali biti jedan od osnovnih kriterija prilikom planiranja sredstava transfera za narednu godinu, u smislu utvrđivanja visine i namjene sredstava. Pojedina odobravanja budžetskih sredstava mogla su imati samo karakter pozajmice sa utvrđenim rokom povrata sredstava – ukazali su revizori.

Oni su naveli kao primjer izdvajanje novca općinama Posušje i Kladanj, po 400 hiljada KM.