KAD SE SBB I HDZ SLOŽE! Još jedan sumnjiv posao iz Terzićevog mandata: Finansijska policija istražuje nabavku vatrogasnih vozila za Autoceste


Kada je riječ o nabavci vatrogasnih vozila policiji je interesantno da su vozila avansno plaćena u iznosu od čak 70 posto, a do sada je sve isplaćeno, no vozila su još uvijek neispravna, bez opreme i nadogradnje i neregistrirana

Finansijska policija FBiH intenzivno radi na slučaju nabavke vatrogasnih vozila u Autocestama FBiH. Patria je aktivno pratila ovaj slučaj kada je Javno preduzeće Autoceste FBiH nabavilo dva vatrogasna vozila koja su isporučena 27. avgusta 2020. godine u vrijednosti od 1.796.800 KM bez PDV-a, ali do dana današnjeg nisu čak ni registrirana.

Kompletna nabavka rađena je u režiji Marina Jelčića (HDZ BiH) izvrškog direktora koji je jedini ostao u novoj Upravi!?

Iako je trenutno v.d. izvršnog direktora on već radi na tome da ga Vlada FBiH i imenuje na tu poziciju. Sve njegove radnje koje su sada predmet istraga aminovao je bivši direktor Autocesta Adnan Terzić (SBB).

Bivša Uprava opterećena je zbog namještenih tendera, spore gradnje autoputeva, a i ono što se izgradi strašno je nekvalitetno (primjer Zeničke zaobilaznice), broj zaposlenih enormno je rastao, te poredeći sa zemljama regiona koje imaju znatno više izgrađenih kilometara autoputa, postotak zaposlenih u njihovim preduzećima je znatno manji.

Kada je riječ o nabavci vatrogasnih vozila policiji je interesantno da su vozila avansno plaćena u iznosu od čak 70 posto, a do sada je sve isplaćeno, no vozila su još uvijek neispravna, bez opreme i nadogradnje i neregistrirana.

Ova sumnjiva nabavka uspjela je iz drugog pokušaja. Naime, prvi put su se javila četiri ponuđača, a među kojima je bio i Flammifer Hrvatska i Pastor Mostar. Tada su ponudili cijenu od 1.300.000 KM bez PDV-a. No jeftiniji je bio zagrebački Cigler s ITC-om iz Zenice. U danu dodjele ugovora Cigler je odustao.

Nakon toga raspisan je novi tender gdje se javio jedan ponuđač Pastor Mostar i Flammifer Hrvatska sada s cijenom od 1.796.800 KM s kojima je na kraju i potpisan ugovor.

Stručno lice koje je vodilo tender bio je Dario Ćuže, tehničar koji nema niti dana rada u vatrogastvu, a nema ni položen stručni ispit za vatrogastvo. Imenovan je i u Komisiju za pregled dokumentacije, a čak ne postoji ni zapisnik o primopredaji vozila.

Ćuže je inače desna ruka Marina Jelčića, izvršnog direktora za upravljanje i održavanje JP Autocesta. Jelčić je kadar HDZ-a BiH i suvereno vlada javnim nabavkama u JP Autoceste FBiH i kako sada stvari stoje moga bi nastaviti vladati ovim sektorom, ukoliko mu novi direktor Elmedin Voloder uskrati podršku.

Podsjećamo, prilikom primopredaje vozila uočeni su veliki nedostaci na vozilima koji do danas nisu otklonjeni i nisu registrovana vozila. Radi se o specijalnim tunelskim vozilima, a važno je istaći da navedeni ponuđač do sada nije nikada ovakva vozila izrađivao.

U video materijalu kojeg je Patria ranije objavila vidljivo je o kakvim se vozilima radi.

Naime, kada upalite prednji lijevi žmigavac, nazad se pali desi, i obrnuto. Voda konstantno curi iz vozila,  nedostaje kamera na daljinsko upravljanje iz tehničke specifikacije navedenog ugovora…