JUBILEJ: 31. godina od osnivanja Gradskog štaba Patriotske lige BiH


Patriotska liga je imala historijsku ulogu u pripremi odbrane od agresije i suprotstavila se agresiji. Prerasla je u Armiju RBiH putem pravne forme TO BiH

Dana 31.03.2022. godine navršava se 31 godina od formiranja Gradskog štaba PL-a, „Prvog štaba Patriotske lige u RBiH“.

Patriotska liga je imala historijsku ulogu u pripremi odbrane od agresije i suprotstavila se agresiji. Prerasla je u Armiju RBiH putem pravne forme TO BiH. Sjećajući se  tog historijskog događaja, pripadnicima Patriotske lige i građanima Bosne i Hercegovine kojima je domovina na srcu, čestitamo ovaj veliki jubilej u želji da živimo vječno u miru, ali da smo u svakom trenutku spremni da se žrtvujemo i da, ako zatreba, damo naše živote za domovinu.

Zapamtimo da se historija ponavlja i da se zločinci vraćaju na mjesto zločina. Kada god veo zaborava prekrije istinu, onda nastupa laž, a sa njom zločini i stradanja.

 

 ZAKLETVA PL-a

 

Zaklinjem se Allahom Dželešanuhu

da ću braniti slobodu i integritet države

Bosne i Hercegovine, jedine moje domovine,

čije su granice historijske, trajne i nepovredive,

da ću stati u odbranu naroda i građana koji budu ugroženi,

njihove vjere, prava i sloboda.

U tom smislu sam spreman žrtvovati i svoj život.

 

Prvi štab PL-a u RBiH

Nihad Halilbegović