JOB “Unija veterana” BiH traži izmjene Zakona o demobilisanim borcima


U Sarajevu je održana Skupština Jedinstvene organizacije boraca “Unije veterana” Bosne i Hercegovine. Jednoglasnom odlukom delegati su donijeli nekoliko zaključaka.

Od Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida rata traže da sve temeljne organizacije ravnopravno tretiraju, te da Upravni odbor JOB-a prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih boraca uputi resornom Ministarstvu kao i svim klubovima parlamentarnih stranaka u Federaciji BiH.

– Posebna pažnja mora se obratiti na sljedeće stvari koje moraju biti u Zakonu, a to su: da se svim borcima omogući ostvarivanje prava na borački dohodak bez izuzetaka u iznosu od 2 KM po mjesecu provedenom u Armiji RBIH i MUP-u RBIH; da se zakonom obavezno uvrsti priznavanje radnog staža (redovnog i dopunskog)prizna kao redovan staž gdje bi koeficijent iznosio (1+1) 2 boda za jednu godinu za provedeno vrijeme u odbrani BIH ne uslovljavajući sa godinama starosti, a vezano za penzioni staž – navode iz JOB-a.

Također, traže da se pripadnicima ARBiH sa navršenih 65 godina prizna penzija i to minimalno, ako nije skupio dovoljno staža, a bio je angažovan cijeli rat. U tom slučaju bi supruge mogle ostvariti neko pravo nakon smrti pripadnika ARBiH, a penzija bi se djelila srazmjerno provedenom vremenu u Armije.

– Prioritet pri zapošljavanju imaju pripadnici boračke populacije, te djeca boračke populacije. Onaj koji je bio pripadnik ARBiH dobijao bi šest bodova, s tim da bi se bodovi dijelili srazmjerno provedenom vremenu u ARBiH, te da se izrade jednoobrazne zdravstvene knjižice sa kojima se mogu liječiti veterani u čitavoj FBiH, bez obzira iz koje sredine dolazi – zaključak je sa Skupštine.

Zatraženo je i da se na nivou Bosne i Hercegovine utvrdi Dan veterana.