Ima li Skupština KS državotvorne odgovornosti?!

Nakon što je, izuzimajući pojedine katedre i sramni politikantski odnos Rektorata, cijeli UNSA Nacrt Zakona o visokom obrazovanju označio ne samo kao neprihvatljiv, nego i društveno poguban, zastupnici Skupštine KS će se sutra izjašnjavati o ovom zakonskom prijedlogu. U međuvremenu je i ANU BiH zauzela jasan stav da je zakon društveno poguban, a svima postaje jasnije i da se radi o antidržavnom aktu. Da li će zastupnici u Skupštini KS poslušati glas znanja i razuma i odbaciti frankenštajnovsku ludačku košulju koju su Damir Marjanović i njegova privatna paraministrica Melika Husić-Mehmedović odlučili da navuku na UNSA?!
Nakon ponovljenog istupa profesora filozofije i sociologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu, njihove iscrpne i na znanju utemeljene elaboracije, jasno je da je Nacrt društveno destruktivan akt, a žurba, ignorancija i brutalnost u načinu na koji se pokušava donijeti novi zakonski osnov za djelovanje visokog obrazovanja u KS, govore o nesumnjivo svjesnom pokušaju podrivanja bh društva. Posebno kada se zna da je osnova društvene i humanističke misli u BiH oduvijek, kao i sada, bila na UNSA, odnosno Filozofskom fakultetu. Zato ima dosta razloga da se kaže da je Nacrt antidržavni akt i da predstavlja klasični primjer subverzivnog djelovanja.
Zastupnici u Skupštini KS sutra treba da se izjasne o ovom zakonskom pokušaju uništavanja bh društva, a time i državnosti BiH. Da li u Skupštini KS ima državotvornog razmišljanja i odgovornosti, znat će se nakon sutrašnjeg glasanja o Nacrtu Melike Husić-Mehmedović, neustavne ministrice (paraministrice) i njenog mentora Damira Marjanovića, cirkusanta u ulozi znanstvenika koji je forenziku proglasio najvišim stupnjem znanosti! EKRAN