HDZ tražio 800.000 KM za RTV Herceg Bosna, Vlada FBiH odbila…


Ovaj amandman HDZ-a odbila je Vlada FBiH uz vrlo precizno obrazloženje.

Klub HDZ BiH pokušao je amandmanom na Budžet FBiH za 2022. godinu osigurati finansiranje RTV Herceg Bosna i to sa 800.000 KM. U izbornoj godini ovaj novac bi bio korišten za kampanju političkih stranaka, a najprije HDZ-a i Dragana Čovića.

Iz HDZ-a su zatražili da se u okviru Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacije koji vodi HDZ-ovac Denis Lasić otvori novi ekonomski kod 6144 – subvencije javnim preduzećima – Subvencija za RTV Herceg Bosna i to kao podrška Vlade FBiH. Amandman je upućen 18. marta.

Uvidom u prijedlog Budžeta FBiH koji je objavljen na stranici Parlamenta FBiH postoji ekonomski kod 6144 u okviru kojeg su subvencije javnim preduzećima i to EP BiH i EP HZHB, Željeznicama FBiH, BH Pošti, JP Hrvatska pošta, subvencije javnim preduzećima za uvezivanje staža, subvencije za aerodrome Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bihać itd.

Ovaj amandman HDZ-a odbila je Vlada FBiH uz vrlo precizno obrazloženje:

„Vlada FBiH ističe da prilikom vršenja analize i razmatranja svih relevantnih informacija datih u finansijskom zahtjevu budžetskog korisnika nije utvrđeno da je isti zahtijevao planiranje subvencije za Radioteleviziju Herceg Bosne RTV HB. Isto tako, u dosadašnjem periodu nije bila praksa direktnog finansiranja medijskih kuća“, navodi se u obrazloženju Vlade FBiH.

Klub HDZ BiH prihvatio je obrazloženje Vlade FBiH te se o ovom amandmanu Dom nije ni izjašnjavao uoči glasanja o Budžetu za 2022. godinu. Budžet je usvojen, a na današnjoj sjednici trebao bi ga potvrditi i Dom naroda Parlamenta FBiH.